Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
6   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7   Pöytäkirjan tarkastajat
8   Ennakkoäänestyksestä huolehtivan henkilöstön palkkaus presidentinvaalissa
9   Sihteerien palkkiot presidentinvaalissa
10 Vaalitoimitsijoiden määrääminen kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen
11 Kuulutuksen julkaiseminen
12   Tiedonantoja

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
8 - 10   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Keskusvaalilautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Jouni Holopainen, puheenjohtaja
Eija Komulainen
Ismo Taavitsainen
Veikko Vilmi, varajäsen
Maaret Väänänen

Muut saapuvilla olleet
Mika Mäkäräinen, lakimies
 
Vesa Toivanen, kaupunginlakimies
pöytäkirjanpitäjä