Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
215   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
216   Pöytäkirjantarkastajat
217   Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus, pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta
218   Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus, suunnittelijoiden valinta
219 Kuopion kaupungin rakennusten ja osakkeiden nettihuutokauppa, Asunto Oy Kuopion Neulasyppi
220 Keskustanpysäköinnin yleissuunnitelma
221   Kh:n tiedonantoja

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
217-218   Liite D valitusosoitus markkinaoikeudelle
217-218   Liite C hankintaoikaisuohje
219-220   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Antti Kivelä, puheenjohtaja
Pekka Kantanen, 1. varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen, 2. varapuheenjohtaja
Harri Auvinen
Nelli Berg-Väänänen, klo: 14.00-14.10
Tiina Kaartinen
Minna Reijonen
Leila Savolainen
Tapio Tolppanen
Erkki Virtanen
Veera Willman