Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle / Valitus ympäristölupapäätöksestä, Kuopion Energia Oy, tuhkan hyödyntäminen vallirakenteessa, Joensuuntie 902
4 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2018-2021
5   Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018
6   Oikaisuvaatimus / 297-428-20-41 / Palokankaantie 81 / rakennuslupainsinöörin päätös 19.9.2017 § 891 / Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi
7 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistus ja muutokset
8   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2018