Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 5

Asianro 39/02.02.00/2018

 

 

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018

 

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

                                                          Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuuston päätet-tävät kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Osana arviointia tarkastuslautakunta suorittaa käyntejä kaupungin toimin-tayksiköissä ja konserniyhteisöissä.

 

Tarkastustoimisto valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkasta-jaa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 tarkastuslautakunnan talousarvion.

Määräraha jakautuu seuraavasti:

 

Talousarvio      TA-esitys          Käyttösuunnitelma

2017                    2018                    2018

 

Toimintatuotot                          450                      450                      450

Toimintakulut

Henkilöstökulut                          131 534              131 534              131 534

Henkilöstösivukulut                  34 950                33 259                32 934

Palvelujen ostot                         109 616              111 270              111 795

Aineet, tarvikkeet ja

tavarat                                            3 700                   3 700                   3 700

Vuokrakulut                                 7 500                   7 717                   7 717

Toiminnan muut kulut             1 293                   770                      770

Toimintakulut yht.                    288 593              288 250              288 450

Toimintakate 288 143              287 800              288 000

 

 

Sitova toimintakate on 288.000 euroa.

 

Tilintarkastuspäiviä hankitaan 120 tarkastuspäivää vuodessa.

 

Tarkastuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on käyttösuunni-telman laatimisen yhteydessä tehty seuraava muutos: tarkistettu Kuel-eläkemenoperusteiset maksut Kevalta saadun ilmoituksen mukaisiksi ja koro-tettu atk-palveluiden määrärahavarausta.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

 

Liitteet

1

Koulutussuunnitelma 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta hyväksyy käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2018 sekä henkilöstön ja tarkastuslautakunnan koulutussuunnitelman liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa