Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3   Kirjastopalvelujen arviointikokous
4   Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto
5   Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018
6   Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu
7   Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet
Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg

Muut saapuvilla olleet
Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö
esittelijä
Päivi Savinainen, kirjastotoimenjohtaja
klo 14.00-15.35, §:t 1-3
Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja
klo 14.00-15.35, §:t 1-3
Sari Düssel, tarkastussihteeri
pöytäkirjanpitäjä