Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  289/2018 Suunnitelma lukiokohtaisten aloituspaikkojen jaosta lv 2018 - 2019

 

 

§ 10

Asianro 289/12.01.00.02/2018

 

 

Kuopion kaupungin päivälukioiden aloituspaikkojen määrän lisääminen ja lukiokohtainen sijoittelu 1.8.2018 alkaen

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön mukaan (§40) kasvun ja oppimisen lautakunta vastaa lukiokoulutuksen järjestämisestä. Lukiokoulutuksen aloituspaikat suunnataan koulutuskysynnän ja lukioiden vetoisuuden mukaisesti. Opiskelijasijoittelu on valtakunnallinen opetushallituksen palvelu ja se perustuu opiskelijan hakutoiveisiin.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksen mukaisesti (13.11.2013/§66) Kuopion päivälukioiden aloituspaikkojen kokonaismäärä on 1.8.2014 alkaen 727, joista 717 sijoitetaan lukiokohtaisesti aloituspaikkaesityksen mukaisesti. Juankosken lukion aloituspaikat ovat lisänneet opiskelijaksiottoa 35 opiskelijalla eli kokonaismäärä on 752 + 10 aloituspaikan välys eli yhteensä 762.

Edellisessä 1.8.2017 alkaneessa lukiokoulutuksessa aloituspaikat oli sijoitettu seuraavasti:

Juankosken lukio                                      35

Kallaveden lukio                                     160
Kuopion klassillinen lukio                                            184
Kuopion Lyseon lukio                             153
Kuopion taidelukio Lumit                      182
Nilsiän lukio                                              38

                     

Yhteensä                                                  752 + 10 = 762

Aloituspaikkojen kokonaismäärän lisäykselle on tällä hetkellä tarve. Kuopiossa jäi vuonna 2016 yli 80 ensisijaista hakijaa vaille lukiopaikkaa, ja keväällä 2017 vastaavasti yli 180 ensisijaista hakijaa jäi ilman lukiopaikkaa. Kaupunkilukioiden keskiarvorajaksi muodostui 7,67. Keskiarvo on valtakunnallisessa vertailussa korkea.

Kevään 2018 opiskelijaksiotossa aloituspaikkoja ehdotetaan lisättävän kolmellakymmenellä (30), jolloin kokonaismäärä on 792 ja josta 777 sijoitetaan lukiokohtaisesti varsinaisessa oppilaaksiotossa lukio-opetuspäällikön erillisellä päätöksellä ja viisitoista aloituspaikkaa varataan vuosittaiseksi välykseksi. Suunnitelma aloituspaikkojen lukiokohtaisesta jaosta on liitteenä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 21.11.2017 (§41) päättänyt hyväksyä esityksen päivälukioiden aloituspaikkojen lisäämisestä 30:llä ja esittänyt asian edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Asia on palautunut kaupunginhallituksen esittelijältä lautakunnalle lautakunnan toimivallan mukaisesti päätettäväksi (hallintosääntö §20).

Kuopion kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 18.12.2017 (§80) hyväksynyt lukioiden aloituspaikkojen lisäämiseen tarvittavan 70 000 euron määrärahan.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää lisätä Kuopion kaupungin päivälukioiden aloituspaikkoja 30:llä 1.8.2018 alkaen, jolloin aloituspaikkojen kokonaismäärä on 792 ja joista 777 sijoitetaan lukiokohtaisesti varsinaisessa oppilaaksiotossa lukio-opetuspäällikön erillisellä päätöksellä ja viisitoista aloituspaikkaa varataan vuosittaiseksi välykseksi.

 

Liitteet

5

289/2018 Suunnitelma lukiokohtaisten aloituspaikkojen jaosta lv 2018 - 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Auvinen

  puh. +358 44 718 4003

                                                          Samuli Laitinen                                                         puh. +358 44 718 4040             

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa