Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 11

Asianro 468/00.02.03/2017

 

 

Tiedonantoja 16.1.2018

 

                                                          Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:

 

                                                          Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2017 / VM / 2474 / 02.02.06.00 / 2017 / Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018.

 

                                                          Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 29.12.2017 / Asian käsittelyn päättyminen.

 

                                                          Opetushallituksen kysely 3.1.2018 / Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta / kevään 2018 tilastointipäivän perustiedot.

 

 

                                                          Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:

 

-         opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 18.12.2017 § 8 (lupa- ja ilmoitusasiat), 30.11.2017 – 20.12.2017 §:t 79 ja 81 (henkilöstöasiat), 12.12.2017 – 20.12.2017 §:t 8, 9 ja 17 (hankinta- ym. sopimukset)

-         kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 15.12.2017 – 18.12.2017 §:t 24 (muut asiat) ja §:t 25 – 27 (muut asiat (S))

-         vs. perusopetuspäällikön päätöspöytäkirjat ajoilta 5.12.2017 – 14.12.2017 §:t 82 – 85 ja 87 (henkilöstöasiat) ja 3.1.2018 – 9.1.2018 §:t 1 – 7 (henkilöstöasiat)

-         henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajoilta 11.12.2017 20.12.2017 §:t 136 – 139 (henkilöstöasiat), 3.1.2018 – 5.1.2018 §:t 1 – 5 (henkilöstöasiat), 19.12.2017 § 4 (henkilöstöasiat (S)) 

-         lukio-opetuspäällikön päätöspöytäkirja ajalta 5.1.2018 § 1 (hankinta- ym. sopimukset)

-         kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätöspöytäkirja ajalta 4.12.2017 § 13 (henkilöstöasiat)

-         palvelupäällikön päätöspöytäkirja ajoilta 24.11.2017 § 2 (henkilöstöasiat, S), 15.12.2017 § 39 (henkilöstöasiat)

-         palvelupäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 13.12.2017 – 27.12.2017 §:t 35 ja 36 (henkilöstöasiat)

-         talouspäällikön päätöspöytäkirjat ajoilta 21.12.2017 § 26 (maksut (S)), 9.1.2018 § 1 (maksut (S), 9.1.2018 § 1 (muut asiat)

-         nuorisopäällikön päätöspöytäkirja ajalta 21.12.2017 § 7 (henkilöstöasiat)

-         koordinaattorin päätöspöytäkirja ajalta 19.12.2017 § 1 (henkilöstöasiat)

-         iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirja ajalta 9.1.2018 § 1 (oppilasasiat)

-         Alavan koulun rehtorin päätöspöytäkirjat ajalta 20.12.2017 – 21.12.2017 §:t 14 – 16 (henkilöstöasiat)

-         Pyörön koulun rehtorin päätöspöytäkirjat ajoilta 12.12.2017 § 1 (lupa- ja ilmoitusasiat), 20.12.2017 § 61  (oppilasasiat (S))       

 

 

                                                         

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kasvun ja oppimisen lautakunnan ratkaistavaksi.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa