Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  60/2018 Käyttösuunnitelma 2018

 

 

§ 3

Asianro 60/02.02.02/2018

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2021.

 

Valtuuston päättämä Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2018:

 

 

TP

2016

1 000 €

TA+TAMU

2017

1 000 €

TPE

09/2017

1 000 €

TA

2018

1 000 €

Muutos-%

Tpe17-Ta2018

Toimintatulot

13 901

14 536

13 439

12 076

-9,3 %

Toimintakulut

-195 018

-198 629

-198 867

-202 482

1,8 %

Toimintakate

-181 118

-184 093

-185 428

-190 407

2,6 %

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys valtuustolle toimintakatteen muuttamisesta. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2018.

 

Vuoden 2018 investoinnit:

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit:

Kustannus-

arvio

TA 2018

1 000 €

Kalustohankinnat

 

-1 490

 

 

 

Tilakeskuksen investoinnit / peruskorjaus:

 

 

Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo (tulot 750 t€)

-3 700

-1 600

Pirtin koulu C lisärakennuksen muutostyöt

-200

-200

 

 

 

Tilakeskuksen investoinnit/ uudisrakentaminen:

 

 

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio

-21 000

-200

Länsirannan koulu ja päiväkoti

-9 000

-200

Tuomikujan päiväkoti

-5 200

-3 200

Juankosken uusi päiväkoti

-2 720

-520

Saaristokaupungin päiväkoti, Kuikkalampi

-8 050

-1 500

Nilsiän päiväkoti

-4 500

-50

Vehmersalmen päiväkoti

-2 100

-50

Kantakaupungin koillisen alueen päiväkoti

-7 400

-400

Riistaveden alueen koulu

 

-200

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Liitteet

1

60/2018 Käyttösuunnitelma 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

                                                          Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

 

1.       Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat avain- ja palveluprosesseittain seuraavasti:

 

 

Toimintakate

Varhaiskasvatuspalvelut

-68 816 389

Perusopetus- ja nuorisopalvelut:

   Perusopetuspalvelut

   Nuorisopalvelut

 

-97 835 205

-3 377 000

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut:

   Lukiopalvelut

   Toisen asteen yhteistyö: Kuopion alueen urheilu-akatemia ja Isoverstas

 

-16 573 120

0

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

-1 901 427

Tukipalvelut

-1 903 976

Yhteensä

-190 407 117

 

2.       Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen (-26 460 €) jaon taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:

 

Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry / Taideopisto

-13 886 €

Kuopion Tanssistudio Oy

-9 746 €

Musiikkikouluyhdistys Kantele ry                    

-2 828 €

Yhteensä

-26 460 €

 

3.       Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 490 000 €) yksityiskohtaisemman jaon avain- ja palveluprosesseille.

 

4.       Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

 

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa