Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 273/02.05.00.00/2018

 

 

Kuopion peruskoulujen ja lukioiden vierailumaksut 1.2.2018 alkaen

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

                                                          Kuopion peruskouluissa ja lukioissa käy paljon vierailijoita tutustumassa oppimis- ja toimintaympäristöihin. Tutustumiskäynnit ovat nykyisin kiinteä ja hyväksi havaittu tapa kehittää koulun toimintakulttuuria ja tutustua uusiin oppimisympäristöihin niin fyysisten ominaisuuksien kuin pedagogisten ratkaisujen ja muiden koulun toimintojen näkökulmista. Vierailut antavat yleensä myös isännöiville kouluille uusia näkökulmia opetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen.

                                            Vierailujen järjestäminen työllistää kouluja ja vierailuista aiheutuu kouluille kuluja. Kuluja aiheuttaa muun muassa vierailujen isännöinti, henkilöresurssin irrottaminen muusta koulutyöstä ja sijaisjärjestelyt, esitysten ja materiaalien valmistelu sekä tarjoilu. Näistä aiheutuvia kustannuksia on mahdollista kattaa vierailijoilta perittävällä vierailumaksulla, joka koskee Kuopion kaupungin ulkopuolisia vierailijoita.

Useat Kuopion verrokkikunnat ovat alkaneet laskuttaa vierailijoita koulun tilojen ja toiminnan esittelemisestä. Maksu voidaan käyttää vierailuista aiheutuviin välittömin ja välillisiin kustannuksiin, kuten vierastarjoiluihin ja sijaisjärjestelyihin, koulukohtaisesti rehtorin harkinnan mukaan.

                                            Vierailumaksut määräytyvät vierailun ja esittelyn keston, sisällön ja siihen mahdollisesti sisältyvän kahvi- tai lounastarjoilun mukaan. Taso 1 sisältää perusesittelyn, lähinnä tilat ja tilojen käytön esittelyn. Taso 2 sisältää perusesittelyn sekä pedagogisten ratkaisujen ja toiminta-kulttuurin esittelyä sekä ohjattua oppituntien seuraamista. Lisäksi molemmissa vaihtoehdoissa on mahdollista varata lisäksi kouluruokailu tai muu tarjoilu voimassa olevien vierailijahintojen mukaisesti. Vierailu tilataan suoraan oppilaitokselta ja oppilaitoksen edustaja tekee vierailusta laskutusmääräyksen kouluvirastoon.

 

                                                          Taso                    Kesto                 Hlö määrä        Hinta                 

                                                          Taso 1                2-3 h                   6-20                    max 300€/ryhmä tai 40 € / henkilö

                                                          Taso 2                4-6 h                   6-20                    max 600€/ryhmä tai 60 € / henkilö

                                                         
Hinnat sisältävät alv:n.                                                      

 

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion peruskouluissa ja lukioissa otetaan käyttöön Kuopion kaupungin ulkopuolisia vierailijoita koskeva, yllä olevan taulukon mukainen vierailumaksu 1.2.2018 alkaen.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa