Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  5012/2018 Talousarvioesitys vuodelle 2019
  5012/2018 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
  5012/2018 Tulos- ja rahoituslaskelmat taloussuunnitelma 2019
  5012/2018 Tulos- ja rahoituslaskelmat suunnitelmavuosille 2019 - 2021
  5012/2018 Kuntien vuoden 2019 maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin
  5012/2017 Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista vuodelle 2019

 

 

§ 33

Asianro 5012/02.02.00/2018

 

 

Pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019

 

 

                                                      Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 11.6.2018:

 

                                                      Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen valmistelu on käynnistetty niin, että se voidaan toimittaa Kuopion kaupungin konsernipalvelun talous- ja omistajaohjaus yksikköön syyskuun alussa.

 

Talousarvioesityksen jättöaika kaupunginhallitukselle on 10.9.2018.  Pelastuslaitoksen talousarvioesitys tulee lähettää kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausuntoa varten ennen sen lopullista hyväksymistä lautakunnassa.  Kuntien ja sairaanhoitopiirin tulee toimittaa vastauksensa 21.8.2018 mennessä.  Aluepelastuslautakunta käsittelee lausuntojen antamisen jälkeen talousarvion uudelleen syyskuun kokouksessaan, jonka jälkeen esitys lähtee Kuopion kaupunginhallituksen ja edelleen Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Muilta kuin perusteluteksteissä mainitulta osin talousarviossa ei ole huomioitu maakuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia vuoden 2019 talouteen.  Niistä saataneen lisätietoja kesän ja loppuvuoden kuluessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                            Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja lähettää sen kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle.

 

Liitteet

1

5012/2018 Talousarvioesitys vuodelle 2019

 

2

5012/2018 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 

3

5012/2018 Tulos- ja rahoituslaskelmat taloussuunnitelma 2019

 

4

5012/2018 Tulos- ja rahoituslaskelmat suunnitelmavuosille 2019 - 2021

 

5

5012/2018 Kuntien vuoden 2019 maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin

 

6

5012/2017 Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista vuodelle 2019

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                          Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja lähettää sen kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa