Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8889/2017 Paloasemien sisäilma- ja korjaustarveselvitys

 

 

§ 34

Asianro 8889/01.04.01/2017

 

 

Sisäilmatilanne Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimipisteissä

 

 

Valmiuspäällikkö Petri Huttunen 28.5.2018:

 

Aluepelastuslautakunta on pyytänyt tiedoksiantoa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen paloasemien sisäilma- ja tavoitettavuusongelmista lautakunnan seurantaa varten. Edellinen tiedoksianto on käsitelty lautakunnassa 20.12.2017.

Liitteenä olevassa selonteossa on kuvattu nykytilanne (28.5.2018) sisäilma- ja tavoitettavuusongelmien osalta sekä niihin liittyvien hankkeiden etenemisestä.

 

Liitteessä esitetyistä hankkeista Pohjois-Savon pelastuslaitos haluaa korostaa Nilsiän paloasemahankkeen eteenpäin viemisen tärkeyttä. Kyseessä oleva hanke on ollut etenemättä kohtuuttoman kauan – vuodesta 2015. Pelastuslaitos jatkaa työtä Nilsiän paloasemahankkeen eteenpäin viemiseksi.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Aluepelastuslautakunta merkitsee selonteon tiedoksi.

 

 

Liitteet

7

8889/2017 Paloasemien sisäilma- ja korjaustarveselvitys

 

                                                      Valmistelija                                                         

Petri Juho Huttunen

puh. +358 447188105

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta merkitsee selonteon tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa