Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1967/2016 SAVO_Halin käyttösitoumus

 

 

§ 36

Asianro 1967/02.08.00.01/2016

 

 

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien käyttösopimus

 

 

 

                                                      Palopäällikkö Ilpo Hartikainen 13.6.2018:

 

HALI -Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudella tarkoitetaan liikennevalojen erikoistoimintaa, jossa hälytysajossa olevalle ajoneuvolle ohjataan pakkovihreää liikennevaloissa. Pelastuslaitos ja muut hälytysajoja suorittavat tahot tarvitsevat liikennevaloetuuksia hälytysajojen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmällä pienennetään vasteaikoja ja parannetaan pelastuslaitoksen palvelutasoa. Pelastuslaitos saapuu nopeammin tapahtumapaikalle, mikä vähentää suoraan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja. Hälytysajossa tapahtuvien liikennevahinkojen riski pienenee, mutta järjestelmä ei kuitenkaan poista kuljettajan vastuuta hälytysajon aikana tapahtuvissa liikennevahingoissa. Liikennevaloetuus on jo toteutettu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen osalta Kuopion ja Siilinjärven kuntien alueella. Nyt järjestelmä laajennetaan myös Varkauden kaupungin alueelle.

 

Liikennevaloetuudet toteutetaan täysautomaattisella, satelliittipaikannusta ja langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävällä järjestelmällä. Pohjois-Savon pelastuslaitos hankkii laitteiston 7 ajoneuvoon (Varkaus), lisäksi kustannuksiin tulee ajoneuvolaitteiden ylläpito omistamiensa ajoneuvojen osalta, ajoneuvohallien GPS-toistinten ylläpito omistamiensa tilojen osalta sekä ajoneuvojen tietoliikenneyhteydet omistamiensa ajoneuvojen osalta.

 

Järjestelmän ylläpitokustannukset jakautuvat sopimukseen liittyvien kesken (liite3). Ylläpitokustannukset koostuvat: palvelinkuluista, päivystyskustannuksista, järjestelmän ylläpitokuluista, ajoneuvoyhteyksien tietoliikennekuluista sekä liikennevaloyhteyksien tietoliikennekuluista.  Vuoden 2017 arvioidut ylläpitokulut ovat yhteensä 15.000 €. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen arvioitu osuus on 2 015 €.  Ajoneuvolaitteistojen (Varkaus) hankintakustannukset ovat 1.300 €/ajoneuvo. Laitteisto asennetaan 7 ajoneuvoon, joista 2 ajoneuvoa ovat Stora Enson sopimuspalokunnan. Sopimuspalokunnan sammutusauton osalta kustannukset jaetaan puoliksi pelastuslaitoksen kanssa ja sopimuspalokunnan ns. päivystysauton kustannukset sopimuspalokunta maksaa itse.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien käyttösopimuksen laajennuksen Varkauteen.

 

Liitteet

8

1967/2016 SAVO_Halin käyttösitoumus

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilpo Hartikainen

puh. +358 44 718 8200

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien käyttösopimuksen laajennuksen Varkauteen ja valtuuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan hanketta koskevat sopimukset.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa