Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7557/2016 Toimintasääntö 2018

 

 

§ 37

Asianro 7557/00.01.01/2016

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntö

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen 12.6.2018:

 

Kuopion kaupungin hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. Tämän yhteydessä on tullut tarve päivittää Pohjois-Savon toimintasääntö vastaamaan muutettua hallintosääntöä.

 

Toimintasääntö määrittelee hallintosääntöä tarkemmin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen organisaation, päätäntävaltuudet, valmiuden ja toiminnan pääperiaatteet, henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä tiimien ja ylimmän johdon yleisimmät tehtävät.

 

Toimintasääntö määrittelee myös, mitä asioita Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta siirtää alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntöön ehdotetaan päivitettäväksi seuraavat asiat:

1 luku, 1 §

- Koulutus- ja resurssikeskus -> Pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana koulutus- ja resurssikeskus, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa pelastustoiminnan ja ensihoidon riittävät henkilöresurssit yhteistoiminnassa muiden esimiesten kanssa sekä organisoida henkilöstön sisäinen koulutus koko maakunnan alueella. Koulutus- ja resurssikeskuksen apuna toimivat kaikki pelastuslaitoksessa työskentelevät henkilöt. Koulutus- ja resurssikeskuksen tehtävistä ja henkilöstöstä on tarkemmin kerrottu pelastusjohtajan toimiohjeessa.

 

1 luku, 3 §

-        Työhyvinvointitoimikunnan nimi on muutettu työsuojelutoimikunnaksi.

2 luku, 9 §

-        Ensihoitomestarin virkaa koskeva lisäys;

Hallinto- ja operatiivinen toiminta: Ensihoitoa koskevissa asioissa hallinnollista ja operatiivista päätäntävaltaa käyttää ensihoitopäällikkö tai hänen estyneenä ollessaan ensihoitomestari.

                                                      3 luku, 11 §

-        Pelastusjohtaja:

-        Välitön esimies muutettu Kuopion kaupungin hallintosäännön mukaisesti apulaiskaupunginjohtajaksi (ent. palvelualuejohtaja).

-        Pelastusjohtajan tehtävistä on määrätty hallintosäännössä (ent. johtosääntö).

3 luku, 11 §

-        Ensihoitomestari:

Nimikkeen lisäys, kelpoisuusehdot, välitön esimies

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Esitys                                            Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön. Toimintasääntö tulee voimaan 1.7.2018 alkaen.

 

Liitteet

9

7557/2016 Toimintasääntö 2018

 

                                                      Valmistelija                                                         

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön. Toimintasääntö tulee voimaan 1.7.2018 alkaen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa