Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

14

Asianro 9856/00.02.01/2017

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

                                                          Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:

 

3029/2013                                     Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 27.6.2018 (01103/17/4104) valitukseen Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 27.3.2017 § 34, jossa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuopion kaupungin Nilsiän pienten vesistöjen ja Vuotjärven ranta-asemakaavan. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Jälj. kaavoitusosasto.

 

641/2017                                        Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätös 3.7.2018 (HS 17/8221) Savon Kuituverkko Oy:n saneerausohjelmaehdotuksen tiedoksiannosta. Kaupunginhallitus on jo kokouksessaan 28.5.2018 hyväksynyt saneerausohjelmaehdotuksen ja käräjäoikeuden päätös ei siten anna aihetta toimenpiteisiin.

 

9856/2017-71                               Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 1/12.6.2018.

 

9856/2017-72                               Savonia osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja 05/18.6.2018.

 

9856/2017-73                               PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2018. Jälj. talous- ja omistajaohjaus.

 

9856/2017-74                               Purkamisaikomusilmoitukset, jotka koskevat tontteja 297-407-2-22 ja 297-401-1-59.

 

9856/2017-75                               Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/14.6.2018.

 

9856/2017-76                               Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 6.6.2018.

 

9856/2017-77                               Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 1/11.6.2018

 

9856/2017-78                               Servican johtokunnan pöytäkirja 6/28.6.2018.

 

310/2018                                       Pöytäkirja paikallisneuvottelusta 21.12.2017/ Tehyn Kuopion ammattiosasto ry 551 luottamusmiesajankäyttö 1.1.2018-31.12.2021.

 

466/2018                                       Kaupunginjohtaja on päätöksellään 20.6.2018 § 9 hyväksynyt tarkastuspäällikön virkavaalin.

 

4792/2018                                     Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 28.5.2018 / paikallinen virkaehtosopimus kertokorvauksen maksamisesta vapaa-aikana työhön kutsutulle terveyskeskuslääkärille.

 

5386/2018                                     Hatsalan koulun uuden ruokalan loppuselvitys 2018.

 

5678/2018                                     Kuopion Vanhusneuvoston aloite avantouinnin liittämisestä Terve Kuopio –kortin sisältöön on lähetetty käsiteltäväksi Tilakeskukseen.

 

5680/2018                                     Kuopion Vanhusneuvoston aloite hanketyöryhmän perustamisesta selvittämään kestävällä tavalla koko kaupungin alueella eläkeläisjärjestöjen toimintatilat on lähetetty käsiteltäväksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.

 

5765/2018                                     Savonia-palkintoraadin esitys 12 000 euron suuruisen määrärahan varaamiseksi vuoden 2019 talousarvioon Savonia-kirjallisuuspalkinnon jakamista varten. Esitys on lähetetty käsiteltäväksi talous- ja omistajaohjaukseen.

 

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Kyllönen on hyväksynyt seuraavat täyttölupaesitykset:

-          4748/2018 KYP / viher- ja virkistysaluesuunnittelu / suunnitteluinsinööri,

-          5030/2018 KYP / paikkatietopalvelut / tietohallinnon asiantuntijapalvelut/tietomallikoordinaattori,

-          5032/2018 KYP / alueellisen jätehuollon viranomaispalvelut / palveluneuvoja.

-          5104/2018 KYP / alueellinen ympäristönsuojelu / ympäristötarkastaja.                        

 

                                                          Seuraavien kokousten pöytäkirjat:

-          hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 6/13.6.2018,

-          kaupunginjohtajan palkantarkistukset 2/28.6.2018,

-          kaupunginjohtajan päätöskokous 11/19.6.2018,

-          kaupunkirakennelautakunta 10/27.6.2018,

-          Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 6/20.6.2018,

-          Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 5/20.6.2018,

-          ympäristö- ja rakennuslautakunta 6/28.6.2018.

 

                                                          Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.6.-8.7.2018:

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

298/2018-7

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

19 § / 2018

13.6.2018

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 19.6.2018

5177/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

18 § / 2018

13.6.2018

Henkilökohtainen lisä / Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

5642/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

2 § / 2018

27.6.2018

Matkustajainformaatiojärjestelmän ja liikenteen hallinnan palvelujen hankinta

5590/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

2 § / 2018

26.6.2018

Luottokortin hankinta/  palopäällikkö

5174/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

16 § / 2018

29.6.2018

Ohjaajan tehtävän siirtäminen perusturvan palvelualueelta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle

389/2018-20

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

15 § / 2018

29.6.2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2018 / Johtoryhmä 26.6.2018

5682/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

14 § / 2018

28.6.2018

Määräaikainen koordinaattorin tehtävä ajalle 1.8.2018-30.6.2019/
Isoverstas

5600/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

2 § / 2018

27.6.2018

Luottokortin hankinta /sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä

5414/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

1 § / 2018

21.6.2018

Edustajan nimeäminen sosiaali- ja terveysministeriön Yksi lapsi, yksi tilannekuva -työryhmään

389/2018-19

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

13 § / 2018

18.6.2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2018 / Johtoryhmä 12.6.2018

5499/2018-2

Hallintojohtaja

28 § / 2018

2.7.2018

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Sota-ajan viihdytysjoukkojen laulut 26.8.2018

1434/2018-2

Hallintojohtaja

27 § / 2018

13.6.2018

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Tempo-sarjan konsertti 3.9.2018

4689/2018-2

Hallintojohtaja

26 § / 2018

13.6.2018

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Snellmanien Sukuyhdistyksen sukutapaaminen 24.8.2019

3785/2018-2

Hallintojohtaja

25 § / 2018

11.6.2018

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Kanta-Kuopio seuran 40-vuotisjuhla 23.11.2019

5853/2018-1

Henkilöstöjohtaja

217 § / 2018

5.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja, tiimivastaava

5830/2018-2

Henkilöstöjohtaja

216 § / 2018

5.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / vastaava ohjaaja

5835/2018-2

Henkilöstöjohtaja

215 § / 2018

5.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) /

4731/2018-3

Henkilöstöjohtaja

214 § / 2018

5.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / palveluesimies

5826/2018-1

Henkilöstöjohtaja

213 § / 2018

5.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sosiaalityöntekijä, tiiminvetäjä ja lisävastuupalkkion maksun lopettaminen psykologi

5130/2018-2

Henkilöstöjohtaja

212 § / 2018

3.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / perhetyöntekijä

5111/2018-2

Henkilöstöjohtaja

211 § / 2018

3.7.2018

Vastaavan ohjaajan tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen

5610/2018-2

Henkilöstöjohtaja

210 § / 2018

3.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / vastaava sosiaalityöntekijä

5708/2018-2

Henkilöstöjohtaja

209 § / 2018

3.7.2018

Tehtävänimikkeen muutos, tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen /

5660/2018-3

Henkilöstöjohtaja

208 § / 2018

3.7.2018

Työaikamuodon muutos / ohjaaja

5759/2018-1

Henkilöstöjohtaja

207 § / 2018

2.7.2018

Pääluottamusmiehen vuosiloman sijaisuus ja

korvaus luottamusmiestehtävien hoidosta /

varapääluottamusmies

5246/2018-2

Henkilöstöjohtaja

206 § / 2018

2.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sosiaalityönpäällikkö

5596/2018-2

Henkilöstöjohtaja

205 § / 2018

29.6.2018

Määräaikainen rekrytointilisä / terveyskeskushammaslääkäri

5573/2018-19

Henkilöstöjohtaja

204 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5584/2018-3

Henkilöstöjohtaja

203 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / toiminnanohjaaja

5748/2018-1

Henkilöstöjohtaja

202 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / hallintosihteeri

5745/2018-1

Henkilöstöjohtaja

201 § / 2018

29.6.2018

Määräaikaisen rekrytointilisän myöntäminen / puheterapeutti

5531/2018-2

Henkilöstöjohtaja

200 § / 2018

29.6.2018

Työn vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / lähihoitaja

5744/2018-1

Henkilöstöjohtaja

199 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen  (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

5441/2018-2

Henkilöstöjohtaja

198 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / alue-esimies

5434/2018-2

Henkilöstöjohtaja

197 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / alue-esimies

5739/2018-1

Henkilöstöjohtaja

196 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / ts. palveluesimies

5232/2018-2

Henkilöstöjohtaja

195 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / palvelukodin johtaja

5733/2018-1

Henkilöstöjohtaja

193 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

5732/2018-1

Henkilöstöjohtaja

194 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

5731/2018-1

Henkilöstöjohtaja

191 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

5729/2018-1

Henkilöstöjohtaja

192 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

5409/2018-2

Henkilöstöjohtaja

190 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / tiimivastaava

5727/2018-1

Henkilöstöjohtaja

189 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / Turvakodin ohjaaja, tiimivastaava

5726/2018-1

Henkilöstöjohtaja

188 § / 2018

29.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveyskeskuslääkäri

5573/2018-18

Henkilöstöjohtaja

185 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-17

Henkilöstöjohtaja

184 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-16

Henkilöstöjohtaja

183 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-15

Henkilöstöjohtaja

182 § / 2018

26.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-13

Henkilöstöjohtaja

180 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-12

Henkilöstöjohtaja

179 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-11

Henkilöstöjohtaja

178 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-10

Henkilöstöjohtaja

177 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-9

Henkilöstöjohtaja

176 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-8

Henkilöstöjohtaja

175 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-7

Henkilöstöjohtaja

174 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-6

Henkilöstöjohtaja

173 § / 2018

25.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-5

Henkilöstöjohtaja

172 § / 2018

25.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-4

Henkilöstöjohtaja

171 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-3

Henkilöstöjohtaja

186 § / 2018

4.7.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-2

Henkilöstöjohtaja

170 § / 2018

25.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-1

Henkilöstöjohtaja

169 § / 2018

25.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

4951/2018-2

Henkilöstöjohtaja

167 § / 2018

19.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) sosiaalityöntekijä

5188/2018-2

Henkilöstöjohtaja

166 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) toimistosihteeri

5332/2018-1

Henkilöstöjohtaja

165 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtainen palkanlisä Marevan hoidon lisävastuusta /sairaanhoitajat

5327/2018-1

Henkilöstöjohtaja

164 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveydenhoitaja

5190/2018-2

Henkilöstöjohtaja

163 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) vs. osastonhoitaja

5185/2018-2

Henkilöstöjohtaja

162 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) apulaisosastonhoitaja

5310/2018-1

Henkilöstöjohtaja

161 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtainen palkanlisä Marevan hoidon lisävastuusta / terveydenhoitaja

5307/2018-1

Henkilöstöjohtaja

160 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / lähihoitaja

5300/2018-1

Henkilöstöjohtaja

159 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

5119/2018-3

Henkilöstöjohtaja

158 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / va. palveluesimies

5112/2018-3

Henkilöstöjohtaja

157 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / va. palveluesimies

5109/2018-3

Henkilöstöjohtaja

156 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / va. palveluesimies

5107/2018-3

Henkilöstöjohtaja

155 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / palveluesimies

5060/2018-2

Henkilöstöjohtaja

154 § / 2018

18.6.2018

Toimenpidepalkkioiden korvaaminen / terveyskeskushammaslääkäri

4966/2018-2

Henkilöstöjohtaja

153 § / 2018

18.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (lisävastuupalkkio) / palveluesimies

5279/2018-1

Henkilöstöjohtaja

152 § / 2018

15.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

5266/2018-1

Henkilöstöjohtaja

151 § / 2018

15.6.2018

Tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / hammashoitaja

5252/2018-1

Henkilöstöjohtaja

150 § / 2018

15.6.2018

Tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / hammashoitaja

4937/2018-2

Henkilöstöjohtaja

168 § / 2018

14.6.2018

Toimenpidepalkkioiden korvaaminen / Hammaslääkäri

4447/2018-2

Henkilöstöjohtaja

149 § / 2018

14.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / tekstinkäsittelijä

4841/2018-3

Henkilöstöjohtaja

148 § / 2018

14.6.2018

Tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan tarkastaminen / palveluesimies

4721/2018-2

Henkilöstöjohtaja

147 § / 2018

14.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / Sairaanhoitaja

4652/2018-2

Henkilöstöjohtaja

146 § / 2018

13.6.2018

Tehtävänimikkeen muutos ja tehtäväkohtaisen palkan, työnvaativuustason ja työaikamuodon vahvistaminen / vastaava ohjaaja

5197/2018-1

Henkilöstöjohtaja

145 § / 2018

13.6.2018

Ulkomainen työssäoppiminen / Kotitalousopettaja

5096/2018-1

Henkilöstöjohtaja

144 § / 2018

12.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveydenhoitaja

4656/2018-2

Henkilöstöjohtaja

143 § / 2018

11.6.2018

Tehtävänimikkeen muutos, tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan sekä työaikamuodon vahvistaminen / ohjaaja

3794/2018-2

Henkilöstöjohtaja

142 § / 2018

21.6.2018

Tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / palveluesimies

2343/2018-3

Lakimies

25 § / 2018

13.6.2018

Vahingonkorvausvaatimus / Jätevesivahinko /

3821/2018-4

Lakimies

26 § / 2018

13.6.2018

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

5226/2018-3

Markkinointijohtaja

10 § / 2018

18.6.2018

Kuopion tapahtumien tapahtumasovelluksen taustaselvityksen hankinta

5585/2018-1

Talousjohtaja

6 § / 2018

25.6.2018

Kuntatodistuksen liikkeeseenlasku 25.6.2018

2457/2018-8

Tietohallintojohtaja

15 § / 2018

14.6.2018

Tiedolla johtamisen työpajapalvelujen hankinta (Hankenumero KON4076)

5601/2018-1

Toimitilajohtaja

10 § / 2018

29.6.2018

Kuopion taidelukio Lumit arkkitehtisuunnittelu

5257/2018-1

Toimitilajohtaja

9 § / 2018

18.6.2018

Tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden siivouspalvelut sopimuskaudella 1.1.2019 - 31.12.2021 ja optiot 2022 ja 2023

5008/2018-1

Toimitilajohtaja

8 § / 2018

11.6.2018

Kuopion Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntijan valinta

 

 

Viiteaineisto

8

9856/2017 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 13.6.2018 (298/2018)

 

9

9856/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat / Johtoryhmä 12.6.2018 (389/2018)

 

10

9856/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat / Johtoryhmä 26.6.2018 (389/2018)

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa