Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3 Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin työnkuva ja painopistealueet sekä vuoden 2018 Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelman arviointi
4   Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan tilannekatsaus
5 Kuopion kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
6   Tiedonannot 15.8.2018