Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

5

Asianro 223/00.02.03/2018

 

 

Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle

 

 

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

                                                      Annetut selvitykset ja lausunnot

 

-        ELY-keskuksen vastaus selvityspyyntöön, joka koskee verkoston vuotovesien vähentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

-        Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä sekä työohjelmasta vuosille 2022-2027 Vuoksen vesienhoitoalueella.

 

 

                                                      Viranhaltijapäätökset

                                                     

                                                      Vs. toimitusjohtaja

 

                                                      Henkilöstöasiat

 

-        15 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (5342/2018)

-        16 § Henkilökohtainen lisä (5615/2018)

-        17 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (5772/2018)

-        18 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (5342/2018)

 

Rakentamis- ja rahoitusasiat

 

-        6 § Heinälammen ja Kielonrannan jätevedenpumppaamojen saneeraus (5871/2018)

 

 

Suunnittelupäällikkö

 

Hankinnat

 

-        2 § Vesihuollon rakennussuunnitelmien päivittäminen välillä Majurinkatu – Kranaattikuja (5426/2018)

-        3 § Syvänniemen ja Välisalmen vedenottamoiden poiston kaivantoturvallisuuslausunto ja pohjatutkimukset (6111/2018)

-        4 § Kuopion Vesi Liikelaitoksen verkkosivut / Verkkosivujen uudistaminen / Toimittajan valinta

 

 

Aluepäällikkö

 

Hankinnat

 

-        2 § Käärmelahden tonttikatujen kiviainesten hankinta (4212/2018)

-        3 § Pienpumppaamojen saneeraus / Maaninka (5872/2018)

 

Käyttöpäällikkö

 

Hankinnat

 

-        8 § Heinälammen ja Kielonrannan jätevedenpumppaamojen saneeraus (5870/2018)

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kari Kuosmanen

puh. +358 44 718 5315

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen

 

Johtokunta merkitsee tiedoksi vastauksen selvityspyyntöön ja lausunnon.


Tämän lisäksi johtokunta päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi ja merkitsee ne tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa