Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3 Kiinteistön 297-1-1-2 ostotarjouksen hyväksyminen ja esisopimuksen tekeminen
4   Kiinteistön Rantala 297-433-4-80 ostaminen
5   Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v. 2018
6 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, Yliopistonranta / Savilahti tontit 13-2-15...24, 13-1-4, 13-22-2, 3 sekä 13-23-2
7 Tiedonanto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Sokeainkoulun ympäristö (11. kaupunginosa)
8 Tiedonanto vireilletulosta, asemakaava / Hiltulanlahden 3. alue (36. kaupunginosa)
9 Kuopion Vesi Liikelaitoksen hulevesiviemäriverkoston toiminta-alueen kumoaminen
10 Julkulan täydennysrakennusalueen (Rysä, Katiska ja Merta) hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävänä oloa varten
11 KYP tiedonannot 2018