Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2832/2016 Yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta Tuusniemi

Perusturva- ja terveyslautakunta

63 §

18.9.2018

Kaupunginhallitus

264 §

24.9.2018

 

13

Asianro 2832/00.01.00/2016

 

 

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 18.9.2018 63 §

 

 

                                                      Kuopion kaupungilla ja Tuusniemen kunnalla on ollut yhteistoimintasopimus kunnan perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vuoden 2009 alusta lukien. Nykyisen voimassaolevan sopimuksen Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5 2016 §:ssä 28. Sopimus on voimassa 1.1.2017– 31.12.2018 välisen ajan. Sopimuksen mukaan sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

 

Tuusniemen kunta haluaa jatkaa sopimuksen voimassaoloaikaa vähintään kahdella vuodella. Myös Kuopion kaupungin taholta nähtiin, ettei sopimussuhteen jatkamiselle ole estettä.

 

Neuvottelujen pohjalta osapuolet päätyivät yksimielisesti esittämään valtuustoille, että sopimusta jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Neuvottelujen lähtökohtana oli nykyinen voimassa oleva yhteistoimintasopimus, johon on tehty lähinnä päivitysluontoisia täsmennyksiä ja muutoksia. 

 

Sopimukseen tulevat muutokset on tehty kohtiin 3, 5,16

 

·        Kohta 4: päivitetty seurantaryhmän jäsenet

·        Kohta 5: tehty tarpeelliset päivämääräkorjaukset.

·        Kohta 16: sopimuksen voimassaoloajaksi kirjattu 1.1 2019-31.12 2020 tai enintään Sote- ja maakuntauudistukseen saakka.

 

 

 

Esitys                                         Vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen

 

                                                      Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen terveydenhuollosta, joka on voimassa ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020 tai enintään Sote- ja maakuntauudistukseen saakka.

 

 

Liitteet

 

Yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta_Tuusniemi.pdf

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vs. terveysjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan esityksen.


 

Kaupunginhallitus 24.9.2018 264 §

 

 

 

Liitteet

 

2832/2016 Yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta Tuusniemi

 

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,  että se hyväksyy Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen terveydenhuollosta, joka on voimassa ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020 tai enintään Sote- ja maakuntauudistukseen saakka.


Päätös                                       Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

10

2832/2016 Yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta Tuusniemi

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen terveydenhuollosta, joka on voimassa ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020 tai enintään Sote- ja maakuntauudistukseen saakka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa