Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  5099/2018 kauppakirjaluonnos AOy Ruukkimäki

Omistajaohjausjaosto

42 §

18.6.2018

Kaupunginhallitus

283 §

8.10.2018

 

14

Asianro 5099/02.07.00/2018

 

 

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle

 

 

Päätöshistoria

 

Omistajaohjausjaosto 18.6.2018 42 §

 

 

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäki on tullut Kuopion kaupungin tytäryhtiöksi 1.1.2017 alkaen, kun Kuopion ja Juankosken kaupungit yhdistyivät. Yhtiön osakkeiden osalta on tarkoituksen mukaista suorittaa myynti Niiralan Kulma Oy:lle. Asunto-osakkeiden omistaminen ei tuo kaupungille lisäarvoa ja niiden hallinnointi ja vuokraaminen on perusteltua hoitaa Niiralan Kulma Oy:n toimesta.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 32 § kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta liikelaitosten liiketoimintaa ja tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto. As Oy Ruukkimäki on tytäryhtiöasemassa.

 

Osakkeet myydään Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen tasearvolla. Mahdolliset osakehuoneistoihin kohdistuvat yhtiölainat siirtyvät kaupan yhteydessä Niiralan kulman vastuulle. Tarkemmat tiedot myytävistä osakkeista ja niihin kohdistuvista yhtiölainoista selviävät oheisista kauppakirjoista.

 

 

Vaikutusten arviointi            Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

                                                     

 

Liitteet

 

5099/2018 Liite Kauppakirja Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeet

 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 101.265,95 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                                       Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 101.265,95 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 


Kaupunginhallitus 8.10.2018 283 §

 

 

Omistajaohjausjaoston käsittelyn jälkeen kauppakirjaan on ollut tarpeen tehdä huomattavia muutoksia liittyen huoneistonumerointiin, osakenumerointiin ja osakkeiden lukumäärään, siirtyvien/kaupan kohteena olevien huoneistojen lukumäärään, kokonaisneliömäärään, kauppahintaan ja lainaosuuteen. Muutettu kauppakirja liitteenä.

 

                                                                                 

 

Liitteet

 

5099/2018 kauppakirjaluonnos AOy Ruukkimäki

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 87.018,33 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

 

 

Päätös                                       Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

11

5099/2018 kauppakirjaluonnos AOy Ruukkimäki

 

                                                     

Päätösehdotus                          Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 87.018,33 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa