Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
24   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25   Pöytäkirjantarkastajat
26   Pitäjäraatien ja lähidemokratiajaoston päätösten täytäntöönpanon ja tilausvaltuutuksen käsitteleminen
27   Kuopion Pitäjäraatien vuoden 2018 kehittämisrahatoimenpiteiden toteutuminen ja toiminnan arviointi
28   Pitäjäraatitoiminnan arviointi suhteessa kaupunkitason tavoitteisiin, integraatio kaupunkiorganisaatioon ja toimintaan osoitetut henkilöresurssit.
29   Lähidemokratiajaoston seuraava kokous

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
26, 27 ja 28   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / lähidemokratiajaosto

Saapuvilla olleet jäsenet
Jaakko Kosunen, puheenjohtaja, poistui kokouksesta asian 4 käsittelyn jälkeen klo 11.30
Harri Auvinen, varapuheenjohtaja, paikalla klo 10.35 asia 4 alkaen, puheenjohtajana asiasta 5 alkaen
Ari (Allu) Koskinen
Tapio Tolppanen

Muut saapuvilla olleet
Kirsti Turunen, va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja
esittelijä
Liisa Jokela, aluekoordinaattori
pöytäkirjanpitäjä