Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 klo 15:00 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  44 Pöytäkirjantarkastajat
  45Poikkeaminen / 8-9904-0 / Kaartokatu 6 / tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan 30.5.2018 saakka sekä poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain 117 a -117 e §:ien säännöksistä ja Suomen rake...
  46Päätös hakemuksesta maa-ainesten ottamiseen / MaaMurRit Oy / Ritisenlahti, tilat Tiekallio (297-427-1-86) ja Ristikallio (297-427-1-96)
  47Päätös hakemuksesta maa-ainesten ottamiseksi / Kuljetus Tissari Oy / Kuopio, Halolan kylä, tila Ahola (476-402-12-412)
  48Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Liikennevirasto/ Jännevirta, Virranniemi (297-416-5-71)
  49Maa-aineslupia ja maisematyölupia koskevien tarkastus- ja valvontamaksujen tarkistaminen
  50 Oikaisuvaatimus / Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa / Sarvilahti 778-421-2-23
  51 Vastaus valtuustoaloitteeseen/Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman päivitys
  52Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimus
  53Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle/Veden johtaminen kaukojäähdytyslaitokselle ja takaisin Neulalahteen Pohjois-Kallavedellä/Kuopion Energia Oy (Asia 4154/2016)
  54 Kallaveden tila vuonna 2015
  55 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2016

 Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
 
  45 Liite H valitusosoitus poikkeamispäätökseen / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
  46-48 Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen
  49 Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
  50 Liite F hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Pirjo Lind, puheenjohtaja
Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja
Markus Jukarainen
Tiina Kainulainen
Jouko Hänninen
Sakari Pääkkö
 

 Muut saapuvilla olleet
 
  
Jukka Pulkkinen
kaupunginhallituksen edustaja
Minna Kukkonen
Maaningan edustaja
Lea Pöyhönen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Riitta Lappalainen, ympäristötarkastaja
poistui kokouksesta kello 15:50 §:n 50 käsittelyn jälkeen
Jouni Hoffren, ympäristötarkastaja
poistui kokouksesta kello 15:30 §:n 48 käsittelyn jälkeen
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
poistui kokouksesta kello 15:50 §:n 50 käsittelyn jälkeen
Hannu Kirjavainen, ympäristöterveyspäällikkö
Heikki Kallunki, ympäristöterveystarkastaja, saapui kokoukseen kello 15:50 §:n 51 käsittelyn alkaessa
Mika Mäkäräinen, paikalla kello 15:00-15:25 §:t 43-44, 56-63
Sini Petsalo, paikalla kello 15:00-15:25 §:t 43-44, 56-63
Juho Kutvonen, harjoittelija
 
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
pöytäkirjanpitäjä