Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.07.2016 klo 15:00 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko  
 
  204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  205 Pöytäkirjantarkastajat
  206 Karuselli -elokuvan tuotantotuki
  207 Kaupungin osallistuminen Euroopan kuntien liputuskampanjaan
  208 Kahden palveluohjaajan viran perustaminen
  209Kuopion kaupunkiseudun viisas liikkuminen -hanke ja sen rahoitus
  210 Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v. 2016
  211 Eronpyyntö perussuomalaisten valtuustoryhmän varavaltuutetun tehtävästä
  212Finnpulp Oy:n Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmisteluluvasta
  213Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimus
  214 Vastaus valtuustoaloitteeseen/Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman päivitys
  215 Maanvuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen / Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy
  216 Tonttia 297-6-20-2 koskeva kiinteistökaupan esisopimus / Suomen valtio, Senaatti-kiinteistöt
  217 Teollisuustontin 297-8-63-4 (Tehdaskatu 6) myynti / Sislin Oy
  218 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-409-4-30
  219 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-432-5-70
  220 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33
  221 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606
  222Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Sorsasalon itäosa
  223 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta
  224 Maankäyttösopimus ja esisopimus määräalojen luovuttamisesta / Savon Sellu Oy
  225Asemakaavan muutosehdotus / Niiralan Kulma Oy / Hatsala 297-6-6-3 (Kasarmikatu 6)
  226 Kh:n tiedonantoja

 Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
 
  206-210,213,215-217,223-224,227 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
  218-221 Liite H valitusosoitus poikkeamispäätökseen

 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja
Tiina Kaartinen, varajäsen
Harri Auvinen
Nelli Berg-Väänänen
Jukka Pulkkinen
Minna Reijonen
Hetti Rytsy
Tapio Tolppanen
Taisto Toppinen
Erkki Virtanen

 Muut saapuvilla olleet
 
  
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
esittelijä
Markku Rossi
valtuuston puheenjohtaja,
klo 15.15-16.20, §:t 209-227

Irja Sokka
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Heikki Vienola, kaupunginsihteeri
pöytäkirjanpitäjä