Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.08.2016 klo 15:00 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  65 Pöytäkirjantarkastajat
  66Lausunto Savo-Pielisen lautakunnalle / Luonnos jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022
  67Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Niinimäen Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulivoimapuisto, Pieksämäki
  68Lausunto ympäristölupa- ja vesitalouslupahakemuksesta / Finnpulp Oy, biotuotetehdas, Sorsasalo
  69Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Savon Sellu Oy, aallotuskartonkitehdas, Selluntie 142, Sorsasalo
  70Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Morenia Oy / Heinälamminrinteen kallioalue, Lapinmäki (297-411-6-2)
  71Päätös ympäristölupahakemuksesta / Liikennevirasto, kivenlouhimo, Sorsasalon kallioalue, tila Kallansorsa, RN:o 430:1:241, Kuopio
  72Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 13 §:n muuttaminen / ympäristö- ja rakennuslautakunta
  73 Kuopion ilmanlaatu vuonna 2015
  74Vuoden 2017 talousarvion valmistelu
  75 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2016
  76Talousarviomuutos 2016 / Savilahden vähähiilinen energiamalli -hanke

 Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
 
  70 Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen
  70 Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen
  71 Liite V Valitusosoitus ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset
  72 Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana
Tiina Kainulainen
Jouko Hänninen
Sakari Pääkkö
Henri Ruuskanen

 Muut saapuvilla olleet
 
  
Jukka Pulkkinen
kaupunginhallituksen edustaja
Minna Kukkonen
Maaningan edustaja
Lea Pöyhönen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Mikko Etula, vs. rakennustarkastaja
vs. esittelijä
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja
 
Hannu Kirjavainen, ympäristöterveyspäällikkö
 
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
pöytäkirjanpitäjä