Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2016 klo 15:00 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  78 Pöytäkirjantarkastajat
  79 Jätevesiviemärin sijoittaminen tilan Pääsky 297-449-22-63 alueelle
  80 Oikaisuvaatimus / 297-428-6-96 / Nuottarannantie 145 / Va. rakennuslupainsinöörin (läntinen) rakennuslupapäätös 17.5.2016 § 390 / saunarakennuksen laajennus ja puuvajan siirto
  81 Oikaisuvaatimus / 297-432-9-10 / Karkuuntie 33 / rakennuslupainsinöörin rakennuslupapäätös 21.06.2016 § 556 / määräaikainen talousrakennus
  82Puijon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaehdotus
  83Tiedonanto liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista koske-vasta toimintamallista / Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus
  84 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / MS-Sora Oy / Käärmelahti, Haapamäki (476-405-25-40)
  85 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Rouhiala, 297-511-4-61, Nilsiä
  86Ympäristöterveydenhuollon auditointiraportti
  87 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2016

 Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
 
  79 Liite F hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 1.9.2016 alkaen / ympäristö- ja rakennuslautakunta
  80-81 Liite M valitusosoitus rakennus- ja toimenpidelupapäätökseen 1.9.2016 alkaen / ympäristö- ja rakennuslautakunta
  84 Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen
  85 Liite V Valitusosoitus ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset
  87 Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Pirjo Lind, puheenjohtaja
Markus Jukarainen
Tiina Kainulainen
Hannu Matilainen
Sakari Pääkkö
Henri Ruuskanen

 Muut saapuvilla olleet
 
  
Anton Laakso
kaupunginhallituksen varaedustaja
Minna Kukkonen
Maaningan edustaja
Lea Pöyhönen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
 
 
Jouni Hoffren, ympäristötarkastaja
poistui kokouksesta kello 15:40 §:n 84 käsittelyn jälkeen
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
poistui kokouksesta kello 15:45 §:n 85 käsittelyn jälkeen
Timo Perätie, ympäristönsuojelusuunnittelija
poistui kokouksesta kello 15:45 §:n 85 käsittelyn jälkeen
Hannu Kirjavainen, ympäristöterveyspäällikkö
 
Mika Mäkäräinen, lakimies
 
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
poistui kokouksesta kello 15:10
§:n 95 käsittelyn jälkeen
pöytäkirjanpitäjä