Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 16

Asianro 9290/10.00.02.00/2013

 

 

Muodostettavaa tonttia 297-6-5-5 (Sairaalakatu 4) koskeva kiinteistökaupan esisopimusluonnos

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.12.2013 § 419 Savonian kampusalueen ja Valkeisen sairaalan tontteja koskevan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelman sekä sen liitteenä olleen maanvuokrauksen esisopimusluonnoksen. Päätöksessään kaupunginhallitus varasi itselleen oikeuden päättää kaupungin omistaman tontin luovutusmuodoksi joko vuokrauksen tai myynnin.

 

Kaupunki omistaa nykyisen asemakaavan mukaisen Valkeisen sairaalan muodostettavan tontin 297-6-5-5. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

 

 

                                                         

 

Kaupunginhallitus päättää kiinteistön 297-6-5-5 luovutusmuodosta myöhemmin, joten kilpailun osallistujia varten on etukäteen esitettävä ehdot, joilla kaupunki myy kiinteistön, mikäli luovutusmuodoksi valitaan myyminen. Kilpailuun osallistujat ovat siten tietoisia myyntiehdoista ja voivat ottaa ne huomioon laskelmissaan. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitetään kiinteistökaupan esisopimusluonnosta, joka on tarkoitus liittää 16.12.2013 § 419 hyväksytyn kilpailuohjelman liitteeksi maanvuokrauksen esisopimuksen kanssa. Mikäli kiinteistön luovutusmuodoksi valitaan myynti, niin kiinteistö myydään esisopimusluonnoksessa esitetyin ehdoin.

 

Esisopimusluonnos perustuu samoihin rakennusoikeuden hintoihin kuin maanvuokrauksen esisopimus. Hinnat perustuvat saatuun arviolausuntoon ja kaupungin omaan näkemykseen. Tärkeimmät kauppaehdot ovat samansisältöisiä kuin maanvuokrausta koskeneessa esisopimusluonnoksessa.

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole ilmastovaikutuksia. Tässä vaiheessa asialla ei ole myöskään yritysvaikutuksia, koska kiinteistön lopullisesta luovutusmuodosta päätetään myöhemmin.

 

 

Esitys                                              Kiinteistöjohtajan esitys 20.12.2013

 

                                                          Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen:

 

Esitän kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

-         kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan muodostettavaa tonttia 297-6-5-5 ja sillä olevia rakennuksia koskevan kiinteistökaupan esisopimusluonnoksen

-         esisopimusluonnos liitetään 16.12.2013 § 419 hyväksyttyyn arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelmaan

-         esisopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavat teknisluontoiset tarkistukset ja korjaukset kansliatoimenpitein

-         kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

28

9290/2013 esisopimusluonnos (tontti 6-5-5)

 

                                                         

Esisopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä kokouksessa läsnä oleville.

                                                         

Liite on julkinen 13.1.2014.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa