Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 18

Asianro 1/00.02.01/2014

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

                                                    Kh:lle saapuneet kirjeet ym.:

 

                                                    Luottamushenkilöiden palkkioiden maksuaikataulu 2014:

 

 

Jakso

Ilmoitukset

Maksupäivä

1.1. - 31.3.

4.4.

25.4.

1.4. - 30.6.

7.7.

25.7.

1.7. - 30.9.

6.10.

24.10.

1.10. - 31.12.

4.12.

22.12.

 

 

1112/2012                               Pohjois-Savon ELY -keskuksen päätös, joka koskee tontilla 2-6-4 (Työnkulma) olevan rakennuksen suojeluesitystä. ELY -keskus on osittain jättänyt esityksiä tutkimatta ja muilta osin päättänyt olla määräämättä rakennusta suojeltavaksi. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

 

1128/2012                               Maaningan kunnanhallituksen 16.12.2013 pöytäkirjanote koskien teknisen johtajan virkavapaushakemusta.

 

1128/2012                               Maaningan kunnanhallituksen 16.12.2013 pöytäkirjanote koskien Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksiin liittyvän henkilöstön siirtymisen periaatteita.

 

3341/2012                               Siilinjärven kunnanhallituksen 2.12.2013 pöytäkirjanote koskien Siilinjärven kunnan toisen varsinaisen edustajan nimeämistä maakunnalliseen työryhmään / Itä- ja Keski-Suomen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistushanke (ISKE). Jälj. palvelualuejohtaja Tervahauta.

 

4/2013                                      Pöytäkirja kaupunginjohtajan palkantarkistuksista 4.12.2013 koskien henkilöstöjohtaja Markku Mattilan sekä kaupungininsinööri Ismo Heikkisen kokonaispalkkausta.

 

6864/2013                               Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös (päätöksestä tarkemmin ilmenevin ehdoin) koskien omakotitalon, autotallin, aitan ja rantasaunan rakentamista Kuopion kaupungin Karttulassa tilalla Merjala RN:o 11:140.

 

7019/2013                               Perusturvan- ja terveyslautakunnan 17.12.2013 pöytäkirjanote perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden ja isäntäkuntapalveluiden määrärahojen jakautumisesta talousarviossa 2014.  Jälj. talous- ja strategiapalvelu.

 

7066/2013                               Valtiovarainministeriö on myöntänyt Kuopion kaupungille (Kuopio, Juankoski, Tuusniemi selvitysalueet) hakemusten mukaisesti yhteensä 16.730 €, kuitenkin enintään 70 % selvitysten laatimisesta aiheutuviin viestintäkustannuksiin. Jälj. kehittämisjohtaja Helve ja talous- ja strategiapalvelu.

 

7299/2013                               Juankosken kaupunginhallituksen 2.12.2013 pöytäkirjanote koskien Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen sopimusneuvotteluryhmän nimeämistä.

 

7499/2013                               Leppävirran kunnanvaltuuston 25.11.2013 pöytäkirjanote koskien kuntarakenneuudistuksen selvitysalueen ilmoittamista Valtiovarainministeriöön. Jälj. kehittämisjohtaja Helve.

 

7733/2013                               Siilinjärven kunnanhallituksen 2.12.2013 pöytäkirjanote koskien Sakupe Oy:n osakkeiden myyntiä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Jälj. konserniohjausjohtaja Airaksinen.

 

7869/2013                               Myönnetty suunnittelutarveratkaisu: Pellesmäki 424-1-19 määräala.

 

7910/2013                               Kaupunki on antanut lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle

kaivospiirihakemuksesta / Sibelco Nordic Oy Ab.

7972/2013                         Myönnetty poikkeaminen (LTK) / Neulalampi 31-8-2 (Neulasuontie 3) /
kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 240.            

 

9193/2013                               Valtuutettu Savolaisen ja 23 muun valtuutetun valtuustoaloite liikenteen uudelleenjärjestelyistä Haapaniemenkadulla tavaratalo Sokoksen ja torin välisellä alueella on lähetetty lausunnolle kaupunkirakennelautakunnalle.

 

9289/2013                               Juankosken kaupunginhallituksen 16.12.2013 pöytäkirjanote koskien yritys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyösopimusta yritysasiamiehen työpanoksen ostamisesta.

 

9332/2013                               Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös erityisavustuksen myöntämisestä koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 370.000 €. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja strategiapalvelu.

 

9350/2013                               Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt päätöksellään Tapahtumien sponsoroinnin hyödyntämistyökalu – projektille vuoden 2013 rahoitusta yhteensä 80 % projektin kokonaiskustannuksista, eli 34.496 €. Jälj. markkinointijohtaja Soininen.

 

9353/2013                               Liikenneviraston tiesuunnitelman hyväksymispäätös koskien maantielle 5490 kevyen liikenteen väylän rakentamista välille Sopenmäentie – Lievontie ja Korpelantie -maantie 553, Kuopio. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

 

9365/2013                               Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös erityisavustuksen myöntämisestä radiotaajuksien muuttumisesta aiheutuvien langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannuksiin (Kuopion kaupunginteatteri) 65.656 €. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja talous- ja strategiapalvelu.

 

9366/2013                               Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös erityisavustuksen myöntämisestä radiotaajuksien muuttumisesta aiheutuvien langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannuksiin (Kuopion Musiikkikeskus ja Kuopion kaupunginorkesteri) 65.727 €. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja talous- ja strategiapalvelu.

 

                                                    Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 3/9.12.2013.

 

                                                    Siilinjärven kunnanhallituksen 17.12.2013 pöytäkirjanote koskien Siilinjärven kunnan vaihde- ja puhelinvälityspalveluiden järjestämistä.

 

                                                    Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjat 13/1.11.2013, 14/29.11.2013 ja 15/20.12.2013.

 

Tiedote Kuopion kaupungin pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä vuonna 2014.

 

                                                    Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 4/5.12.2013: KuEL -maksut vuonna 2014. Jälj. työnantajapalvelu.

                                                   

                                                    Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan 4.12.2013 pöytäkirjanote koskien kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläkesäännön muutosta.

 

                                                    Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 2/13.12.2013: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille.

 

                                                    Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/6.11.2013.  Jälj. perusturvan palvelualue.

 

                                                    Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 7/21/2013: Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 1.3.2014 lukien. Jälj. työnantajapalvelu.

 

                                                    Jäljennös paikallisneuvottelupöytäkirjasta 18.11.2013: Paikalliset virka- ja työehtosopimukset / jaksotyön työvuoron pituus Kuopion kaupungin perhetukikeskuksissa ja perhekriisiyksikössä / paikallisten sopimusten toimivuus.

 

                                                    Jäljennös paikallisneuvottelupöytäkirjasta 2.12.2013: Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammaslääkärien ja hammashoitajien osallistumisesta suun terveydenhuollon yhteispäivystykseen viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä.

 

Kuopion kaupunki on vahvistanut takaussitoumuksen Koillis-Savon seudun Osuuspankille. Kaupunki on takaajana Pieksänkosken Vesiosuuskunnan velkaan.

 

Pohjois-Savon pelastuslautakunnan palotarkastuspöytäkirja 17.12.2013 koskien kiinteistöä 297-002-0007-0004-4/001, Maaherrankatu 18.

 

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican johtokunnan pöytäkirja 11/19.12.2013. Jälj. talous- ja strategiapalvelu.

 

                                                    Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

-         hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksesta 9/17.12.2013,

-         kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 9/18.12.2013,

-         kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 7/18.12.2013 S,

-         kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksista 7/13.11.2013 ja 8/12.12.2013, 

-         kaupunkirakennelautakunnan kokouksesta 17/2013,

-         kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 8/19.12.2013,

-         Kuopion Energia liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 12/20.12.2013,

-         Savonia -kirjallisuuspalkintoraadin kokouksesta 12.12.2013,

-         Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksesta 3/12.12.2013,

-         ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksesta 11/5.12.2013.

 

                                                    Esityslistan liitteenä jaetaan lista viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista ajalta 9.12.2013 – 5.1.2014.

 

Liitteet

29

Viranhaltijapäätökset ajalta 9.12.2013-5.1.2014

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa