Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 115/02.02.02/2014

 

 

Kuukausiseuranta marraskuu ja ennuste loppuvuodelle 2013

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Raportissa on palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten marraskuun talouden toteuma ja kunkin yksikön itse laatima ennuste koko vuoden toteumaksi ja selvitykset taloustilanteesta sekä poikkeamista. Toteumatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen vuoden tietoihin kuntaliitoksesta johtuen.

 

Ydinkaupungin 11 kuukauden toteutunut ylijäämä on 2,3 milj. euroa. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan toteuma oli -16,1 milj. euroa alijäämäinen. 

 

Ennusteen mukaan ydinkaupungin toimintamenot tulevat olemaan 679,6 milj. euroa, mikä ylittää muutetun talousarvion 1,8 eurolla. Menoennuste on kasvanut 0,8 milj. euroa lokakuun ennusteesta. Henkilöstömenojen ennakoidaan jäävän 3,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi ja 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmäksi. Palvelujen ostojen puolestaan ennakoidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 20,3 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 3,2 milj. eurolla. Ylityksestä aiheutuu alkuperäiseen talousarvioon nähden 7,6 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 0,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista.

 

Ydinkaupungin toimintatuottojen kokonaisennuste on 117,4 milj. euroa ja se on kasvanut edellisen kuukauden tasosta 1,4 milj. euroa ollen 4,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Kaupunkiympäristön palvelualue ja perusturvan palvelualue ovat nostaneet tuloennustettaan noin 0,5 milj. euroa lokakuun ennusteesta.

 

Toimintakatteen ennakoidaan olevan 562,3 milj. euroa.  Toimintakatteen kasvu tulisi ennusteen mukaan olemaan noin 3,5 % vertailukelpoiseen tilinpäätöksen verrattuna. Talousarviovalmistelu pohjautui 0,8 %:n toimintakatteen kasvuun.


Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden alijäämäksi muodostuu -11,1 milj. euroa. Tulosennuste on 4,3 milj. euroa parempi kuin edellisen kuukauden ennuste. Tulosennustetta parantaa verotuloennusteen nostaminen 3 milj. eurolla.

 

Ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan – 7,3 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa tilikauden alijäämä on - 6,8 milj. euroa.

 

                                                          Talouden tasapainotustoimenpiteet

 

Palvelualueet ovat jatkovalmistelleet kaupunginhallituksen hyväksymiä tuottavuustoimenpiteitä ja vieneet niitä käytäntöön. Kh:ssa 16.9.2013 olleen selvityksen mukaan vapaaehtoisilla henkilöstösäästötoimenpiteillä on toistaiseksi saavutettu n. 1,5 milj. euron säästö ja muilla henkilöstötoimenpiteillä on saatu säästöä aikaan lähes 1,6 milj. €. Palvelualueiden ja liikelaitosten arvio tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta on noin 3,2 milj. euroa. Sovitut toimenpiteet etenevät edelleen ja uusia toimenpiteitä valmistellaan, joten säästövaikutukset tulevat olemaan tämän hetkistä arviota suuremmat, mutta asetettua tavoitetta ei tultane saavuttamaan täysimääräisesti. Toteutumisesta raportoidaan tarkemmin tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä.

 

                                                          Henkilötyövuosien, palkkojen ja ostopalvelumenojen kehittyminen

 

Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on kasvanut 4 % (185 htv) ja palkkakulut 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko kaupungin henkilötyövuosikertymä on puolestaan kasvanut 6 % ja palkkakulut 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

 

Henkilötyövuosikertymää lisäävät Nilsiän kuntaliitos ja ympäristökunnille isäntäkuntana tuotettavat palvelut ja kertymää vähentävät mm. henkilöstön siirtyminen Servicaan, lomarahavapaat ja muut vapaaehtoiset palkattomat vapaat. Nämä toiminnalliset muutokset huomioituna henkilötyövuodet ovat vähentyneet ydinkaupungissa noin 93 htv:tta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkkakulujen kasvuun vaikuttavat henkilötyövuosikertymän lisääntyminen ja virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.

 

Ydinkaupungin palvelujen ostot ilman erikoissairaanhoitoa ovat kasvaneet 17 % ja koko kaupungin 15 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutoksen suuruuteen vaikuttaa kuntaliitos ja isäntäkuntamallilla 1.1.2013 käynnistynyt ympäristökunnille tuotettavat perusturvan ja terveydenhuollon sekä kirjaston, kansalaisopiston ja ympäristönsuojelun palvelut.

 

Erikoissairaanhoidon määrärahaan tehtiin marraskuussa 7,2 milj. euron talousarviomuutos sairaanhoitopiirin ilmoittaman ylitysennusteen mukaisesti. Ennusteen pitävyyteen vaikuttaa myöhässä käynnistyneen tuottavuusohjelman eteneminen. Jatkossa Kuopion kaupunki odottaa tuottavuusohjelmalta selvästi suurempaa taloudellista vaikuttavuutta.

 

                                                          Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.11.2013 sairaanhoitopiirin taloutta ja toimintaa ja kaupunginhallitus edellyttää, että sairaanhoitopiiri:

- toteuttaa tuottavuusohjelmaansa alkuperäisen aikataulun mukaisesti yhteistyössä omistajakaupunkiensa ja -kuntiensa kanssa siten, että vähintään tavoitteena olevat toiminnalliset ja taloushyödyt saavutetaan.

- valmistelee lisää kustannuksiinsa ja siten kuntalaskutukseen alentavasti vaikuttavia henkilöstön vähentämisiä sekä sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteitä.
- tarkastelee investointikokonaisuuden tarvetta, talousvaikutuksia ja aikataulua siten, että terveydenhuollon kokonaisuus, toimintaympäristön muutokset ja kuntien kantokyky otetaan huomioon.
- valmistelee vaihtoehtoista toiminnan kokonaisrahoitusmallia ns. puitesopimus-/kehysbudjetointimallin mukaisesti, jossa sairaanhoitopiirille päätetään toiminnan järjestämiseksi määräraha, joka jaetaan kunnille maksettavaksi asukasluvun ja aiheuttamisperiaatteiden yhdistelmänä.

    

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

Liitteet

1

115/2014 Marraskuun kuukausiseuranta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. keskustelee taloustilanteesta ja jatkotoimenpiteistä tasapainotuksen ja tuottavuuden edistämiseksi.

 

 

Päätös                                            Strategiajohtaja Lätti-Hyvönen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa