Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 4

Asianro 121/02.02.02/2014

 

 

Konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen käyttösuunnitelmat 2014

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013 vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 - 2017.

 
Käyttösuunnitelmissa hyväksytään talousarviossa päätettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden jako palvelualueen avainprosesseille ja samalla hyväksytään avainprosessien tavoitteet. Konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueet ovat laatineet avainprosessien käyttösuunnitelmat valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja esitetyt osatavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista. Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettu huomioon kertaluonteiset henkilöstösäästötoimenpiteet sekä muut talousarvion valmisteluvaiheessa sovitut talouden ja toiminnan tasapainotus- ja sopeutustoimenpiteet.

 

Konsernipalveluun kuuluu konserniohjaus ja  tilapalvelu. Erilliseksi  kirjanpidolliseksi taseyksiköksi on eriytetty (konserniohjaus ja tilapalveluun kuuluva)  Tilakeskus, jonka johtokuntana kaupunginhallitus toimii ja päättää myös taseyksikön käyttösuunnitelmasta. Tilakeskuksen talousarvio ja –suunnitelma on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tilapalvelun tavoitteet  tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kertaluonteiset henkilöstösäästötoimenpiteet sekä muut talousarvion valmisteluvaiheessa sovitut talouden ja toiminnan tasapainotus- ja sopeutustoimenpiteet.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa konsernipalvelusta ja vetovoimaisuuden palvelualueesta, joten kaupunginhallitus päättää niiden käyttösuunnitelmat. Konsernipalvelun avainprosesseja ovat: talous- ja strategiapalvelu, työnantajapalvelu, strateginen maankäytön suunnittelu, kaupunginkanslia, konserniohjaus ja tilapalvelut. Vetovoimaisuuden palvelualueen avainprosesseja ovat: markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu, yritys- ja elinkeinopalvelut, sidosryhmä- ja kaupunginedunvalvontapalvelut.


Konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue ovat valmistelleen vuoden 2014 käyttösuunnitelmat ja tilapalvelu -taseyksikkö talousarvion ja –suunnitelman , jotka jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Merkitään, että kaupunginvaltuustolle järjestetään info käyttösuunnitelmista 3.2.2014.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Vetovoimaisuuden palvelualueella tavoitteena on positiiviset yritysvaikutukset.

 

 

 

 

Liitteet

2

121/2014 Konsernipalvelun käyttösuunnitelma vuodelle 2014

 

3

121/2014 Vetovoimaisuuden palvelualueen käyttösuunnitelma 2014

 

4

121/2014 Tilakeskuksen käyttösuunnitelma 2014

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1. hyväksyy konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen käyttösuunnitelman ja tilapalvelu –taseyksikön talousarvion ja -suunnitelman .

2. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahasiirtoja konsernipalvelun avainprosessien ja vetovoimaisuuden palvelualueen avainprosessien välillä.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa