Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 6

Asianro 7733/00.04.02/2013

 

 

Sakupe Oy:n osakkeiden myyminen

 

 

 

                                                          Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien

välillä on neuvoteltu järjestelystä, jossa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän liikelaitoksena toimiva pesulaliikelaitos sulautuu Sakupe Oy:öön. Järjestely on tarkoitus toteuttaa siten, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pesulaliikelaitoksen liiketoiminta, henkilöstö ja kalusto siirtyvät Sakupe Oy:öön ja tätä vastaavasti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee Sakupe Oy:n omistajaksi 12,34 % osakeomistuksella.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 18.11.2013 tehnyt päätöksen Sakupe Oy:n osakkeiden ostamisesta Kuopion kaupungilta ja Siilinjärven kunnalta. Tällä hetkellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa Sakupe Oy:n osakkeista 53,61 %. Jotta Pohjois-Savon

sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä olisi jatkossakin osake-enemmistö

yhtiön osakkeista, tulee kuntayhtymän hankkia lisää Sakupe Oy:n

osakkeita.

 

Osakkeiden ostamisesta on neuvoteltu Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin kanssa siten, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ostaisi Kuopiolta ja Siilinjärveltä niiden nykyisten omistusosuuksien suhteessa yhteensä 136 osaketta, joista Siilinjärven kunnalta ostettavien osuus on 99 kpl ja Kuopion kaupungilta ostettavien osuus 37 kpl. Tällä järjestelyllä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistusosuudeksi Sakupe Oy:stä tulee 51 % pesuloiden

yhdistymisen jälkeen.

 

 

omistusosuus
nyt

omistusosuus

mahdollisen osakeannin jälkeen

omistusosuus

mahdollisen osakemyynnin jälkeen

Siilinjärvi

 859 kpl / 28,85 %

859 kpl / 25,29 %

760 kpl / 22,38 %

Kuopio

323 kpl / 10,85 %

323 kpl / 9,51 %

286 / 8, 42 %

 

Sakupe Oy:n osakkeen hinnaksi on määritelty 2149,82 €. Osakkeen arvo perustuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Sakupe Oy:n yhdentymisneuvotteluiden aikana tehtyihin ja yhdessä hyväksyttyihin arvonmäärityksiin, joissa huomioitiin yhtiön substanssiarvo ja liikearvo yhtäläisillä periaatteilla sekä Sakupe Oy:n että K-S liikelaitospesulan osalta.

 

Viiteaineistona jaetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 18.11.2013 ja Siilinjärven kunnanhallituksen päätös XXX.

 

Merkitään, että osakkeiden myyntiasiaa on linjattu omistajaohjausjaostossa.

 

 

 

 

Viiteaineisto

1

7733/2013 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 18.11.2013

 

2

7733/2013 Siilinjärven kunnanhallituksen päätös 2.12.2013

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Vienola

puh.  017 18 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää myydä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 37 kpl Kuopion kaupungin omistamia Sakupe Oy:n osakkeita kauppahintaan 2149,82 €/osake (kauppahinta yhteensä on 79 543,34 €). Ehtona kaupan toteutumiselle on, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Sakupe Oy:n välinen omistusjärjestely toteutuu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen 18.11.2013 tekemän päätöksen mukaisesti.

 

 

Päätös                                            Valtuuston puheenjohtaja Rossi ja palvelualuejohtaja Pirhonen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa