Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 9

Asianro 9232/00.04.00/2013

 

 

Kommenttipyyntö valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 2015

 

 

 

Valtionvarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta 17.1.2014 mennessä. Kommentit tulee antaa sähköisesti 17.01.2014 mennessä..

 

Ehdotuksen keskeiset pääperiaatteet ja laskentakriteerit ovat seuraavat:

 

1.       Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus

·         tasausraja 100 % (nykyisin 91.86 %)

·         tasauslisä 80 % (nykyisin 100 %)

·         tasausvähennys 30 % lisättynä tasausrajan ylittävän osan luonnollinen logaritmi>tasausvähennys liukuva (nykyisin kiinteä 37 %)

·         tulojen tasaukseen siirretään 700 milj. euroa (kustannusten tasauksesta, euroa/as tasasuuruisesti kuntien omarahoitusosuutta kasvatta-malla)

 

2.       Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät erät:

·         ikärakenne ja sairastavuus (painot THL:n ja VATTin selvityksistä, muutettu ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella jaettavia kokonaissummia)

·         työttömyysaste (kunnan kerroin = kunnan työttömyysaste/koko maan keskiarvo)

·         kaksikielisyys (kaksikielisille kunnille = kaksikielisyyden hinnasta 7 % koko asukasluvun perusteella ja 93 % ruotsinkielisen väestön perusteella, asukasluvun perusteella jaetaan n. 35 % ja ruotsinkielisten perusteella 65 % koko summasta)

·         vieraskielisyys (kunnan kerroin = kunnan vieraskielisten osuus vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus on maan alin)

·         asukastiheys (kunnan kerroin = koko maan keskiarvo/kunnan asukastiheys, kerroin rajattu maksimissaan 20:een)

·         saaristo (varsinaisille saaristokunnille = asukasluvun perusteella ja saaristokunnalle, jonka asukaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen = korotus on kolminkertainen)

·         koulutustausta (kunnan kerroin = ilman tutkintoa olevien 30 – 54-vuotiaiden osuus vastaavasta ikäluokasta vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus on maan alin)

 

3.       Lisäosat

·         syrjäisyys (syrjäisyysluvun perusteella, jos syrjäisyysluku on yli 1,5 = kunnan kerroin on kolminkertainen)

·         saamelaisten kotiseutualueen lisä (saamelaisten kotiseutualueen kunnille = asukasluvun perusteella kerrottuna saamenkielisten osuudella koko väestöstä)

·         työpaikkaomavaraisuus (kunnan kerroin = kunnan työpaikkaomavaraisuus vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus on maan alin)

Kuopion kaupunki pitää nykyistä valtionosuusjärjestelmää varsin sekavana ja laskentaperusteiltaan vanhentuneen ja uudistusta erittäin tarpeellisena. Ehdotettu uudistus selkeyttää ja yksinkertaistaa valtionosuusjärjestelmää. Esitys yksityiskohtaisiksi kommenteiksi ehdotukseen on liitteenä.

 

 

 

Liitteet

13

9232/2013 Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2015

 

Viiteaineisto

3

9232/2013 Taustamuistio

 

4

9232/2014 Nykyisen ja uuden järjestelmän rakennevertailu

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh.  044 718 2132

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa