Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.02.2014/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 33

Asianro 500/10.03.01/2014

 

 

Kauppakadun (Savonkadun ja Vuorikadun liittymä) katusuunnitelman hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

                                                         

Kohde                                             Katusuunnitelmat koskevat Kauppakatua (Savonkadun ja Vuorikadun liittymiä). Nähtäville asetettava katu sijaitsee Multimäen (04) kaupunginosassa.

 

Katusuunnitelmat ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.

 

Lähtökohdat

Kuopion keskustan osayleiskaavan liikenneselvityksessä (hyväksytty 21.8.2006) määritettiin keskustan kävelykaduiksi Kauppakatu (välillä Ajurinkatu - Vuorikatu) sekä Puijonkatu (välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu). Kauppakatu 49 (20/7 ja 8) korttelialueen asemakaavoitushankkeen yhteydessä päätettiin, että Kauppakadun kävelykatua jatketaan Ajurinkadusta länteen Savonkatuun saakka.

 

Kauppakadun katusuunnitelmat välillä Ajurinkatu - Vuorikatu hyväksyttiin joulukuussa 2011 ja välillä Savonkatu - Ajurinkatu elokuussa 2012. Hyväksyttyjä katusuunnitelmia muutetaan Savonkadun ja Vuorikadun liittymien osalta siten, että Savonkadun liittymä rakennetaan korotettuna ja Vuorikadun liittymästä poistetaan korotus.

 

Kauppakatu (välillä Savonkatu - Vuorikatu) rakennetaan kokonaisuudessaan valmiiksi kävelykaduksi vuoden 2014 aikana osana Kuopion kävelykeskustan rakentamista.

 

Liikenteellinen ratkaisu

 

Savonkadun liittymä rakennetaan korotettuna liittymänä. Liittymän nykyinen liikennevalo-ohjaus poistetaan rakennustöiden yhteydessä.

 

Vuorikadun liittymään rakennetaan Vuorikadun suuntainen madallettu/yliajettava reunakivi, joka ohjaa ajoneuvoliikennettä liikkumaan Vuorikadulla ja ehkäisee ajoneuvojen turhaa kääntymistä Kauppakadulle torin suuntaan. Madallettu/yliajettava reunakivi mahdollistaa kuitenkin ajoneuvojen liikennöinnin Anttilan kiinteistön pysäköintitiloihin ja huoltoliikenteen liikkumisen torin suuntaan. Liittymä säilytetään liikennevalo-ohjattuna.

 

 

 

Pintamateriaalit                          Liittymät kivetään harmaalla nupukivellä ja suojatiet punaisella nupukivellä. Savonkadun korotetun liittymän nousuviisteet kivetään torin vanhalla nupukivellä.

 

Reunakivenä käytetään harmaata graniittia.

 

Tasaus ja kuivatus                      Tasaus on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla. Katu kuivatetaan jiirein ja hulevesikaivoin. Hulevedet johdetaan Savonkadun ja Vuorikadun nykyisiin hulevesiviemäriverkostoihin.

 

Kustannukset                              Savonkadun liittymän kokonaiskustannusennuste on n. 80 000 € ja Vuorikadun liittymän n. 65 000 €.

 

Katuosuudet ovat vuoden 2014 työohjelmassa.

 

Vaikutusten arviointi

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katuosuuden rakentaminen edistää keskustan kävelyverkostoa.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja parantaa Kuopion liikekeskustan yleisilmettä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

22

500/2014 pienennös katusuunnitelmasta (Savonkatu)

 

23

500/2014 pienennös katusuunnitelmasta (Vuorikatu)

                                                         

Asiakirjoissa

        suunnitelmat

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa