Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.02.2014/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 21

Asianro 530/10.00.01/2014

 

 

Maanvaihto Kuopion seurakuntayhtymän kanssa

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Kuopion kaupungin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kesken on viime vuosina ollut jatkuva neuvottelukäytäntö maa- ja vesiomaisuuden omistuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Kuntaliitosten ja muidenkin muutosten johdosta on todettu tarpeelliseksi jatkuvasti tarkastella puolin ja toisin maa- ja vesialueiden omistuksen sijaintia; maa- ja vesialueita on vaihdettu sen mukaan, minkä alueen omistus on kulloinkin eri osapuolille tarkoituksenmukaista ja järkevää. 

 

Viimeisissä neuvotteluissa on tarkasteltu seuraavia alueita:

 

1)       Seurakunta omistaa maa-alueita Karttulan keskustaajaman pohjoispuolella. Kyseiset alueet soveltuvat sijaintinsa puolesta seurakuntaa paremmin kaupungille. Osittain ne rajautuvat kaupungin maanomistukseen.  Kaupungilla on nykyisten seurakunnan omistamien alueiden avulla mahdollista turvata Karttulan keskustaajaman alueen kehitystä. Seurakunta on hoitanut kyseisiä metsäalueita talousmetsinä ja lisäksi seurakunta omistaa Hirvijärven rannassa kolme yleiskaavan mukaista lomarakennuspaikkaa sekä leirikeskusalueen. Alueet on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan ja lomarakennuspaikat sekä leirikeskusalue lomarakennuspaikkoina. Alueiden kokonaispinta-ala on yhteensä n. 93 ha.

Seurakunnan maanomistus tummennettuna ja kaupungin maanomistus vihreällä rasterilla.

2)       Syvänniemen alueella seurakunta omistaa Kirkkoharjun tilan Keihäsjoen ja kirkon/hautausmaan välisellä alueella.  Kyseinen tila soveltuu sijaintinsa puolesta seurakuntaa paremmin kaupungille. Keihäsjoen rannassa tila rajautuu kaupungin maanomistukseen.  Kaupungilla on nykyisten seurakunnan omistaman alueen avulla mahdollista turvata Syvänniemen alueen kehitystä.  Seurakunta on hoitanut kyseistä metsäaluetta talousmetsänä.  Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan.  Tilan kokonaispinta-ala on yhteensä  n. 40 ha.

 

Seurakunnan maanomistus tummennettuna ja kaupungin maanomistus vihreällä rasterilla.

 

3)       Kuopion kaupunki omistaa Soisalon saaressa Räsälän kylässä Kuusela nimisen metsätilan. Kyseinen tila on ollut metsätalouskäytössä, eikä sillä ole muuta käyttöä. Kaupunki voi luopua tilasta maanvaihdossa. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan.  Tilan pinta-ala n. 48 ha.

Kuuselan tila vihreällä rasterilla

 

4)       Kuopion kaupunki omistaa Vehmersalmella Kohmanveden rannalla Salo nimisen tilan. Tilalla on kaksi palstaa, joista toinen sijoittuu Lammassaareen; Lammassaaren rannat on lohkottu aiemmin mökkitonteiksi ja myyty yksityisille. Kyseisellä Lammassaaren palstalla ei ole merkitystä seurakunnalle, mutta mantereelle sijoittuva n. 53 ha:n suuruinen palsta voi toimia vaihtomaana. Kaupunki käyttää aluetta talousmetsänä, eikä sillä ole muuta käyttöä. Tilalla ei ole rantarakennusoikeutta jäljellä. Kaupunki voi luopua määräalasta maanvaihdossa. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. 

 

Vaihdon kohteena mantereelle sijoittuva n. 53 ha:n määrä tilasta Salo 297-461-3-78 vihreällä.

 

5)       Kuopion kaupunki laatii parhaillaan asemakaavaa Keilanrinteen alueelle, missä myös seurakunta omistaa maata. Asemakaavaehdotuksessa pääosa seurakunnan omistamista maista kaavoitetaan rakennusmaaksi, mutta 576 m2:n suuruinen osa maasta jää katualueeksi ja 102 m2:n suuruinen osa tulee olemaan puistoaluetta. Rakennusmaaksi kaavoitettavat alueet tulevat olemaan omarantaisia pientalotontteja ja ne jäävät edelleen seurakunnalle myytäviksi/vuokrattaviksi. Pientalotonttien arvonnoususta perittävä kehittämiskorvaus tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi erikseen; asia on alustavasti sovittu seurakunnan kanssa samassa yhteydessä ja kehittämiskorvaus on määritetty samoilla periaatteilla muiden vastaavassa tilanteessa olevien omistajien kanssa. Luovutettavan katualueen osuus  on niin pieni, että se luovutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ilmaisluovutuksen periaatteella. Puistoalueen hinnaksi on sovittu raakamaan hinta 1,6 euroa / m2, mikä on normaali käytäntö.

6)       Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä on toteutettu maanvaihto vuonna 2003. Maanvaihdossa seurakunta luovutti laajoja yleiskaavan mukaisia virkistysalueita mm. Rautaniemestä sekä Luhastensalon ja Pönttöluotujen saaristosta. Maanvaihdossa seurakunta pidätti itsellään vahvistetun yleiskaavan mukaiset huvilapalstat, mutta virkistysalueelle sijoittuvat huvilapalstat siirtyivät kaupungille. Maanvaihdon lohkomistoimituksen jälkeen on tullut ilmi, että kauppakirjan perusteella kaupungille siirtyvä Lipsu-niminen saari on lohkomisessa erehdyksessä jäänyt seurakunnan omistukseen. Virhe on tapahtunut lohkomisessa, mutta virheen korjaaminen on käytännöllisintä tehdä nyt valmisteltavan maanvaihdon yhteydessä. Seurakunnan edustajien kanssa on alustavasti sovittu, että seurakunnan omistukseen jäänyt Lipsu-niminen saari siirtyy Kuopion kaupungin omistukseen  korvauksetta tämän maanvaihdon yhteydessä.

 

Kartta Lipsu-nimisestä saaresta, Määräala tilasta 297-423-1-96 , Kaupungin maanomistus vihreällä

 

Kiinteistöjen hinnoittelusta maanvaihdossa

 

Maanvaihtopaketin hinnoittelu perustuu seuraaviin kiinteistöarvioihin:

 

        metsäalueiden metsätalousarvot on arvioitu Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen (mti Reijo Tiirikainen) ja Metsäpalvelu OTSO:n (mti Jouni Partanen) metsäammattilaisten toimesta.

        lomarakennuspaikat on arvioinut LKV Jouko Leinonen ja lisäksi kaupungin edustaja on tehnyt selvityksen Karttulan alueen vastaavissa oloissa toteutuneista lomarakennuspaikkojen kaupoista vuodesta 2008 lähtien.

        Keilanrinteen puistoalue on hinnoiteltu raakamaan hinnan mukaan.

        aiemmassa maanvaihdossa havaitun Lipsun saarta koskevan virheen korjaaminen toteutetaan ilman korvausta.

 

Kiinteistöarvioiden pohjalta on osapuolten edustajien kesken päädytty neuvottelutulokseen, missä kiinteistöjen arvonmäärityksessä on käytetty eri hinta-arvioiden keskiarvoa. Tältä pohjalta lasketut kiinteistöjen arvot on kirjattu alla olevaan päätösehdotukseen. 

 

Neuvotteluiden lopuksi on alustavasti sovittu, että kaupungin ja seurakuntayhtymän jatkuvaa neuvottelukäytäntöä jatketaan ja seuraavaksi vuorossa ovat Nilsiän ja Maaningan alueiden maanomistuksien tarkastelua sekä muut ajankohtaiset kohteet.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Kiinteistöjen vaihdolla ei ole vaikutusta ilmastostrategiaan ja vaihdon yritysvaikutus on positiivinen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupungin ja Kuopion seurakuntayhtymän välillä toteutetaan seuraavan laskelman mukainen kiinteistöjen vaihto:

 

Luovutettavien kiinteistöjen arvot:

 

 

Seurakunta luovuttaa:

 

Metsämaiden hinnoittelu

Kiinteistötunnus:

Kauppahinta

 

Euroa

 

Turkkimäki

297-474-3-266

302428

 

Kirkkoharju

297-475-1-113

263285

 

Peräkulma

297-474-3-175

4121

 

Yhteensä

 

569833

 

 

Kaupunki luovuttaa:

 

Metsämaiden hinnoittelu

 

 

Kuusela

297-456-2-47

256564

 

Määräala tilasta Salo

297-461-3-78

221675

 

Yhteensä

 

478239

 

 

Seurakunta luovuttaa rantatontteja:

 

 

Rantatontti

297-474-3-295

45000

 

Rantatontti

297-474-3-294

41000

 

Rantatontti

297-474-3-293

32000

 

Rantatontti

297-474-3-292

28000

 

Yhteensä:

 

146000

 

 

Seurakunta luovuttaa Keilankannassa määräalat tilasta 297-423-1-96

 

Katualuetta 576 m2

Määräala tilasta 1:96

0

 

Puistoaluetta 102 m2

Määräala tilasta 1:96

163

 

Yhteensä:

 

163

 

 

Seurakunta luovuttaa Lipsun saaren; määräala tilasta 297-423-1-96

Lipsun saari n. 1600 m2:ä

Määräala tilasta 1:96

0

 

 

Kaikki yhteensä:

 

 

 

Seurakunta luovuttaa yhteensä Euroa

715996

 

Kaupunki luovuttaa yhteensä Euroa

478239

 

Kaupunki maksaa välirahaa yhteensä Euroa

237758

 

 

                                                         

 

Kiinteistöjen vaihdossa noudatetaan muutoin normaaleja kiinteistökaupan ehtoja ja ne lisätään kansliatoimenpitein.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh.  0400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa