Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.02.2014/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 23

Asianro 541/10.00.02.00/2014

 

 

Tarjousten perusteella myytävät Saaristokaupungin Pirttiniemen omakotitontit

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Kaupunki omistaa Saaristokaupungissa Pirttiniemen eteläosassa omakotitontteja. Pirtin (34) kaupunginosassa korttelissa 106 sijaitsevat viisi omarantaista omakotitonttia sekä korttelissa 107 sijaitseva omarantainen omakotitontti ja kaksi rantapuistoon rajoittuvaa omakotitonttia esitetään myytäviksi tarjouskilpailun perusteella. Tonttien sijainnit on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

 

                                                         

 

                                                         

 

                            

Korttelin 106 tontit 4-7 ja tontti 10 sekä korttelin 107 tontit 1 – 3 on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0,35 mukaisesti. Korttelin 106 tontit 4-7 ja 10 ja korttelin 107 tontti 3 ovat omarantaisia. Korttelin 107 tontit 1 ja 2 rajoittuvat rantapuistoon. Asemakaavamerkinnän t-7 mukaan korttelin 107 omarantaiselle tontille saa sijoittaa pohja-alaltaan enintään 50 m²:n suuruisen talousrakennuksen vähintään kahdeksan (8) metrin päähän tontin rannanpuoleisesta rajasta. Omarantaiset tontit ovat pinta-alaltaan noin 1 311 m² - 2 066 m²:n suuruisia. Rantapuistoon rajoittuvat ei-omarantaiset tontit ovat pinta-alaltaan noin 1 326 m:n² ja noin 1 419 m²:n suuruiset.  Kunnallistekniikka on alueella valmiina, joten tonteille pääsee rakentamaan heti.

 

Tarjouskilpailua varten tonteille on asetettava alimmat hyväksyttävät hinnat. Edellisen kerran rantatontteja myytiin Saaristokaupungin Pirttiniemestä syksyllä 2012 ja keväällä 2013. Pohjahinnat olivat vuosien 2012 ja 2013 tarjousmyynneissä 60 – 90 €/m². Esitetään, että rantatonttien hyväksyttävinä pohjahintoina käytettäisiin samoja pohjahintoja kuin kevään 2013 tarjousmyynnissä. Tonttien ostajat maksavat lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

 

Omarantaisille korttelin 106 tonteille 4 - 7 ja tontille 10 sopiva alin hyväksyttävissä oleva hinta tonttien sijainti, ilmansuunta ym. olosuhteet huomioiden olisi 90 €/m². Omarantaiselle tontille 34-107-3 sopiva alin hyväksyttävissä oleva hinta olisi 80 €/m² ottaen huomioon tontin muodon ja lyhyemmän rantaviivan. Rantatonttien alimmat hyväksyttävät hinnat olisivat tällöin 117 990 euroa – 165 280 euroa.

 

Rantapuistoon rajoittuvien tonttien 34-107-1 ja 34-107-2 sopiva tarjouskilpailun alin hyväksyttävä hinta tonttien sijainti ja ilmansuunta huomioon ottaen olisi 60 €/m², jolloin tonttien alimmat hyväksyttävät hinnat olisivat tällöin 79 560 euroa ja 85 140 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv. 6.4.2009 § 37).

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavassa taulukossa lueteltujen tonttien myymistä tarjousten perusteella noudattaen taulukossa mainittuja alimpia hyväksyttäviä hintoja:

 

Tontti

Pinta-ala

Rakennusoikeus

k-m²

Yksikköhinta

€/m²

Alin hyväksyttävä hinta (€)

34-106-4

1 311

459

90

117 990

34-106-5

1 545

541

90

139 050

34-106-6

1 507

527

90

135 630

34-106-7

1 529

535

90

137 610

34-106-10

1 533

537

90

137 970

34-107-1

1 326

464

60

79 560

34-107-2

1 419

497

60

85 140

34-107-3

2 066

723

80

165 280

 

Tarjouskilpailussa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1.        Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut määrittelee tonttien tarjouskilpailun ajankohdan.

2.        Kirjallinen tarjous on laadittava siten, että siitä ilmenee tarjoaja, tarjouksen kohteena oleva tontti ja tontista tarjottu kokonaishinta.

3.        Tontit myydään korkeimpien tarjousten tehneille. Kukin tarjoaja voi ostaa vain yhden tontin. Tarjouksen voi kuitenkin tehdä useammasta kuin yhdestä tontista. Mikäli tarjous koskee useampaa tonttia, siitä tulee ilmetä tarjouksen tekijän asettama tonttien etusijajärjestys.

4.        Tarjousten avaustilaisuuteen kutsutaan kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Päätökset tonttien myymisestä tehdään toimintasäännön mukaan viranhaltijapäätöksinä tonteista saatavien tarjousten perusteella. Tarkemmat kauppaehdot määritellään tonttien myyntipäätöksissä kansliatoimenpitein.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa