Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.02.2014/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 24

Asianro 545/10.00.02.01/2014

 

 

Suunnitteluvaraus muodostettavasta tontista 297-12-73-2 / Kiinteistö-KYS Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Kuopion kaupunki järjesti ns. Puijonlaakson etelärinteen alueella tontinluovutuskilpailun talvella 2010 - 2011. Kaupunkirakennelautakunta ratkaisi kilpailun päätöksellään 11.5.2011 § 128 ja päätti ensin pidättää kaupungille noin 20 % asemakaavoituksessa muodostuvasta kokonaisrakennusoikeudesta, mutta kuitenkin vähintään yhden kerrostalotontin.

 

Asemakaavoitus on nyt edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Kiinteistö-KYS Oy:lle tehdään suunnitteluvaraus kaupungille pidätettävään asemakaavaehdotuksen mukaiseen muodostettavaan tonttiin 297-12-73-2. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

 

 

Kiinteistö-Kys Oy:n hakemus

 

Kiinteistö-Kys Oy on tehnyt tontin varaamisesta hakemuksen. Hakemus on asiakirjoissa. Hakemuksen mukaan Kiinteistö-KYS Oy:n tarkoituksena on mm. vuokrata asuntoja ensisijaisesti Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työntekijöille. Kuopion kaupungin omistama osuus Kiinteistö-KYS Oy:n osakepääomasta on 51,1 % ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osuus on 48,8 %. Kolmas omistaja on Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö, jonka osuus on 0,1 %.

 

Yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 31 kiinteistöä ympäri Kuopiota. Asuntoja on yhteensä 1 144, joista vapaarahoitteisia 122. Lisäksi yhtiö on omistanut asunto-osakkeita. Vuoden 2012 lopussa yhtiön asunnoissa asui 2 087 asukasta.

 

Kiinteistö-KYS Oy:llä on tarkoitus rakentaa tontille asuinkerrostalo, johon tulee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemia vuokra-asuntoja. Neuvotteluiden mukaan taloon tulisi asuntoja 45 - 50 kpl.

 

Suunnitteluvarauksen perusteet

 

Asemakaavoitettavan alueen muut tontit varataan tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelman mukaisesti kolmelle kilpailussa parhaiten menestyneelle osallistujalle, joita ovat NCC Rakennus Oy (voittaja), YIT Rakennus Oy ja Lemminkäinen Talo Oy (molemmat jaetulla 3. sijalla).

 

Asuntotuotannon säilyttäminen nykyisellä 800 - 900 asunnon vuosittaisella tasollaan edellyttää omistusasuntojen lisäksi runsasta valtion tukemaa asuntuotantoa. Kiinteistö-KYS Oy:n hankkeessa Puijonlaakson etelärinteen alueelle syntyisi valtion tukemia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.  Sijainti sopii erinomaisesti Kiinteistö-KYS Oy:n tulevaa hanketta ajatellen, koska yhtiöllä on lähistöllä asuinrakennuksia ennestään. Lisäksi lähistöllä on paljon Kiinteistö-KYS Oy:n ensisijaisen asiakasryhmän eli Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työntekijöiden työpaikkoja.

 

Asemakaavaehdotuksen selostuksen mukaan tontin 12-73-2 laskennallinen arvioitu rakennusoikeus on noin 4 600 k-m².

 

Yhtiö tarvitsee suunnitteluvarauksen tonttiin, jotta voi käynnistää tarvittavat suunnittelutoimenpiteet. Suunnittelun ohella alueen tonttien tulevien haltijoiden kanssa on neuvoteltava sopimus tarvittavista yhteisistä järjestelyistä, joita ovat mm. yhteinen pysäköinti LPA-tontilla, korttelin sisäinen vesihuoltoverkosto, korttelin sisäiset ajoyhteydet ja leikkipaikat.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että asemakaavaehdotuksen mukainen tontti 12-73-2 varataan Kiinteistö-KYS Oy:lle korvauksetta asemakaavan voimaantuloon saakka. Mikäli sen jälkeen tarvitaan lisävarausaikaa, tehdään varaus erillisellä päätöksellä soveltaen varausmaksua kaupungin maapoliittisen käytännön mukaisesti. Rakennushankkeen käynnistyessä tontti vuokrataan ARA:n hyväksymiä ehtoja noudattaen.

 

Vaikutusten arviointi                Tontin varaamisen tavoitteena on edistää tulevan asemakaavan toteuttamista, joten päätösesitys on Kuopion kaupunginvaltuuston 6.4.2009 hyväksymän ilmastopoliittisen ohjelman kannalta perusteltua.

 

Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska asuinkerrostalon rakentamisella on rakennusalan yrityksiä työllistävä vaikutus.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle edellä valmistelutekstissä olevassa kartassa rajatun asemakaavaehdotuksen mukaisen muodostettavan tontin 297-12-73-2 varaamista Kiinteistö-KYS Oy:lle valtion tukemien asuinkerrostalojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

1.        Varausmaksua ei peritä.

2.        Varaus on voimassa asemakaavan voimaantuloon saakka.

3.        Kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan mitään suunnittelukustannuksia varauksen saajalle, mikäli asemakaavan muutos ei tule voimaan tai hanke muutoin raukeaa.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa