Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.02.2014/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 25

Asianro 9021/10.00.02.01/2013

 

 

Oikaisuvaatimus Valkeisenlammen jäätelönmyyntipaikasta / Hovikalla Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

                            

Kuopion kaupunki on päättänyt vuokrata Valkeisenlammen jäätelönmyyntipaikan Miika Pehkoselle ja Ari Koskiselle perustettavan yrityksen lukuun kiinteistöasiamiehen 11.12.2013 § 208 päätöksellä. Jäätelönmyyntipaikoista järjestettiin tarjouskilpailu, jossa korkeimman tarjouksen tekijä voittaa kilpailun. Valkeisenlammen jäätelönmyyntipaikasta tehtiin neljä tarjousta.

                                                         

Tarjoukset tekijät

Tarjottu hinta

Ice Cream Dreams Oy

301 €

Hovikalla Oy

401 €

Suomen Nestlé Oy

200 €

Miika Pehkonen & Ari Koskinen perustettava yritys

1600 €

 

 

Päätös on lähetetty postitse 17.12.2013. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa eli kirjattu 7.1.2014 klo 13.40 saapuneeksi kaupunkirakennelautakunnan toimistoon.

 

Oikaisuvaatimus

 

                                                          Hovikalla Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen Valkeisenlammen jäätelönmyyntipaikasta. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että kilpailuehdoissa oli erityisesti mainittu, että jäätelönmyyntipaikan tarjoajien tulee toimittaa työeläkekassan ilmoitus eläkemaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja viranomaisen ilmoitus verovelvollisuuden hoitamisesta.

 

        Yksityishenkilöt ovat tarjonneet jäätelönmyyntipaikan vuokrausta ns. perustettavan yrityksen lukuun, niin silloin hakijat eivät ole voineet toimittaa vaadittuja asiakirjoja.

        Kuopion kaupungin tarjouspyynnössä ei ollut erikseen mainittu että perustettavan yhtiön lukuun voidaan tehdä tarjouksia näitä edellä mainittuja ehtoja noudattamatta.

 

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että Hovikalla Oy on Valkeisenlammen jäätelönmyyntipaikan tarjouskilpailun voittaja.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Tarjouspyynnössä:

”Tarjoushinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana. Kirjallisen tarjouksen mukana on toimitettava työeläkekassan ilmoitus eläkemaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja viranomaisen ilmoitus verovelvollisuuden hoitamisesta. Ilmoitukset eivät saa olla kuukautta vanhempia.”

 

Yrittäjät ovat toimittaneet tarjouksen yhteydessä 21.11.2013 päivätyt Verohallinnon todistukset verojen maksamisesta.

 

Tarjouspyynnössä ei ole asetettu rajoituksia tarjoajan yhtiömuodolle ja näin ollen myös tarjous perustettavan yhtiön lukuun on ollut mahdollinen. Tarjouskilpailun voittaneet ovat perustaneet yrityksen, jonka nimiin vuokrasopimus voidaan tehdä.

 

Pyydetyillä asiakirjoilla on tarkoitus selvittää se, että tarjoajan vero- ja eläkemaksut on hoidettu. Perustettavalla yhtiöllä ei voi olla em. velvollisuuksiin perustuvia rästejä, joten oikaisuvaatimus on aiheeton.

 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaisia seikkoja, jotka antaisivat tarpeen muuttaa viranhaltijapäätöstä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Hovikalla Oy:n kiinteistöasiamiehen päätöksestä 11.12.2013 § 208 tekemä oikaisuvaatimus hylätään ja päätös pannaan kuntalain 98 §:n nojalla täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Liitteet

6

9021/2013 Päätöspöytäkirja § 208

 

7

9021/2013 Oikaisuvaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh.  044 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa