Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2014/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 10

Asianro 1197/02.02/2013

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

 

                                                          Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelman mukaisesti. Tuottavuusohjelman mukaisina toimenpiteinä on toteutettu Airakselan koulu lakkauttaminen 1.8.2013 lukien ja Karttulan lukion lakkauttamisen toimenpiteiden jatkaminen.

 

Lukiopalveluiden kokonaistilanne sekä esi- ja perusopetuksen verkosto päivitetään kiristyneen talouden pohjalta.

 

Jynkän koulun toiminta siirtyi sisäilmaongelman vuoksi Niiralan koulun tiloihin 1.8.2013 alkaen. Hankesuunnitelman mukaan vanha koulu puretaan ja uudisrakennus sijoitetaan nykyiselle tontille uuteen paikkaan. Karttulan Kissakuusen uuden koulukeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Peruskorjattu Pohjantien koulu otettiin käyttöön 1.8.2013.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

13 001 282

12 755 999

245 283

98,1

Toimintakulut

-177 472 134

-175 512 854

-1 959 280

98,9

Toimintakate

-164 470 852

-162 756 855

-1 713 997

99,0

 

Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa. Sopeuttamistoimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen (mm. nuorisopalveluissa, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa), sijaisten määrää on vähennetty (hallinnossa ei sijaisia), lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, yleinen säästäväisyys kaikessa toiminnassa ja kaikissa hankinnoissa.

 

Kaikkien avain-/palveluprosessien toimintakulujen toteutuma jäi alle talousarvion:

varhaiskasvatuspalvelut 99 %, perusopetuspalvelut 99,4 %,

nuorisopalvelut 96,1 %, lukiopalvelut 99,2 %, toisen asteen yhteistyö 61,9 %,

kasvun ja oppimisen tuen palvelut 98,7 % ja johdon tukipalvelut 92,2 %.

 

Lopullisen toteutuman perusteella voidaan todeta, että kv:n 11.11.2013 päättämä talousarviomuutos olisi voitu jättää kokonaan esittämättä (lisäys toimintakatteeseen -1,6 M€). Alkusyksyn tilanteen perusteella sitä ei voitu vielä ennustaa, mm. lasten määrä päivähoidossa ei kasvanut ennakoidulle tasolle, esim. palvelusetelikustannukset jäivät n. 160 000 € alle talousarvion, kuten myös varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstömenot jäivät n. 250 000 € alle talousarvion.

 

Perusopetuksessa koulunkäynninohjaajien resurssointiprosessin uudistaminen vähensi ko. työntekijäryhmän henkilöstömenoja edelliseen vuoteen verrattuna n. 100 000. Koulukuljetuskustannukset alittuivat budjetoidusta n.

-100 000 € (sopimus -3 470 683 € ja toteutuma -3 363 953 €). Perusopetuksen vuoden 2013 kehittämishankkeisiin (mm. opetusryhmien pienentäminen, koulujen kerhotoiminnan kehittäminen, vieraiden kielten opetuksen kehittäminen, opettajien täydennyskoulutus) sekä kansainväliseen toimintaan saatiin avustuksia yht. n. 2,1 M€.

 

Toimintatuottojen ja -kulujen alituksesta n. 310 000 € johtuu ISOverstaan toiminnasta. ISOverstas on ns. nettoyksikkö, eli kattaa tuloilla kaikki kustannukset. Hankerahoituksella katettavan toiminnan kustannukset vaihtelevat vuosittain merkittävästi, vuodelta 2013 siirrettiin hankerahoitusta alkusyksyn ennustusta enemmän vuoden 2014 toimintaan.

 

Koko palvelualueella n. 250 000 € toimintakulujen alituksista koostuu vuokrista, jotka eivät toteutuneet budjetoidulla tavalla mm. remontoitujen tilojen ja väistötilojen osalta.

 

Kalustoinvestointien toteutuminen:

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2013 talousarvion investointiosassa varattiin kasvun ja oppimisen palvelualueelle 1,12 M€ määräraha koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta yli 10 000 €. Investointimenoja toteutui 930 630 € eli toteutuma oli 83,1 %.

 

Vuoden 2013 kiristyneen taloustilanteen sekä palvelualueelle annetun säästövelvoitteen johdosta koneet ja kalusto-investointirahasta karsittiin 100 000 € kaupungin talouden sopeuttamiseksi. Hankintojen keskittämisellä, tehostetulla valvonnalla sekä tarkalla hintavertailulla on saatu aikaan merkittäviä säästöjä. Vuodelle 2013 asetettu tavoite olemassa olevan kaluston ja varastojen kierrättämisestä sekä julkikaluste-outlet -myymälöiden hyödyntäminen täydentävän kalustuksen tai yksittäisten hankintojen kohdalla on osaltaan mahdollistanut toimintakulujen alituksen.

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

 

Liitteet

1

1197/2013 KOPA tilinpäätös 2013 paketti

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta liitteineen, ja antaa sen eteenpäin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
                            

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa