Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2014/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 11

Asianro 1198/00.01.04/2013

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2014

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

 

                                                          Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet edellyttävät, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun aikana. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

 

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

 

Palvelualueita toivotaan esittävän suunnitelmissaan sisäisen valvonnan painopistealueiksi 1 – 4 omaa erityispiirteisiin liittyvää teemaa.

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2014:

 

Talouden seurannan/raportoinnin/ennustamisen kehittäminen, henkilöstömenojen ja ostopalvelujen seurannan kehittäminen

·         Talouden ja toiminnan seurantaraporttien käyttöä tehostetaan

·         Kuukausiraportointia kehitetään

·         Vastuuhenkilöitä koulutetaan seurantaan, ennustamiseen ja raportointiin

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, taloustiimi

 

Henkilöstösuunnitelmien laadun parantaminen (suunnitelmat koko suunnitelmakaudelle)

·         Henkilöstösuunnittelun pitkäjänteinen kehittämistyö: v. 2014 toteutetaan muutoksia henkilöstöanalyysiin, kehitetään henkilöstölaskelmaosaa, laaditaan alustava ohje henkilöstösuunnitteluun

·         Vastuuhenkilöiden ohjeistus ja koulutus

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, henkilöstötiimi

 

Sopimusten ja projektien seurannan ja hallinnan kehittäminen

·         Sopimukset D360:een

·         Projektikortit käyttöön, vastuuhenkilöiden koulutus

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, hallinto- ja taloustiimi

 

Palvelulupauksia selkeytetään, prosessien kuvaus (jatkuu edelliseltä vuodelta)

·         Prosessikuvauksissa määritellään asiakkaiden saaman palvelun laajuus ja laatu

·         Palvelulupaukset ovat aktiivisesti käytössä johtamisessa sekä sisäisessä että asiakasviestinnässä: ne ohjaavat asiakaskäyttäytymistä ja työn kehittämistä

·         Palvelun laatua seurataan, asiakastyytyväisyyttä seurataan

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, viestintä

 

SEURANTA JA RAPORTOINTI

·         1/3–vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille

·         johtotiimissä ja johtoryhmässä (talouden ja toiminnan seuranta kerran kuussa)

·         kehityskeskusteluissa

 

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä sisäisen valvonnan painopistealueet kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan suunnitelmaksi vuodelle 2014.

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa