Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2014/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 16

Asianro 1144/00.01.01/2014

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Silja Silvennoinen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöä on jouduttu tarkistamaan toiminnan muutosten ja uudelleen organisoinnin vuoksi. Tietohallinto on Kuopion kaupungissa organisoitu uudelleen siten, että keskitetty tietohallinto on hajautettu ja henkilöstö siirretty palvelualueille. Muutokset toimintasääntöön on esitetty alla kursivoituna ja koottu liitteenä olevaan toimintasääntöluonnokseen.

 

 

II VIRANHALTIJOIDEN YLEINEN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT

Palvelupäällikkö

Palvelupäälliköitä ovat henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talouspäällikkö, tilahallintapäällikkö, tietohallintopäällikkö, nuorisopäällikkö, perusopetuspäällikkö, varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt, museokeskuksen johtaja, kirjastotoimenjohtaja, teatterinjohtaja, musiikkikeskuksen johtaja, kansalaisopiston rehtori, liikuntapaikkapäällikkö, ulkoilu- ja virkistysyksikön päällikkö ja lukiotoimenpäällikkö.

 

 

III JOHTAMINEN, ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA

8 § Palvelualueiden johtaminen

 

Kohtaan Johtoryhmä, kolmannen lauseen luetteloon lisätään seuraavasti:

Johtoryhmään kuuluvat palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talouspäällikkö, tilahallintapäällikkö sekä tietohallintopäällikkö.

 

Johdon tukipalvelut- otsikon alle muutetaan

Johdon tukipalvelut huolehtii toimielinten ja johtoryhmän työskentelyedellytyksistä, toimielinten asioiden valmistelun koordinoinnista ja päätösten toimeenpanosta sekä keskitetyistä yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon sekä tila- ja hankintapalvelujen tehtävistä, hankehallinnasta, muista sille annetuista palvelutoimintaa tukevista tehtävistä sekä valmiussuunnittelusta. Palvelualueiden keskitetty asiakaspalvelu kuuluu tukipalveluihin.

 

Tukipalveluissa on

Lisätään:

4. Tietohallintopäällikkö

jonka tehtävänä on

1.       vastata palvelualueen ICT-palvelujen järjestämisestä

2.       johtaa palvelualueen tietohallintoa kaupungin yhteisten linjausten puitteissa

3.       huolehtia palvelualueen ICT-ratkaisujen soveltuvuudesta palvelualueen varsinaiseen toimintaan

4.       kehittää aktiivisesti palvelualueen toimintaa tietoteknisestä näkökulmasta

5.       osallistua kaupunkitasoisten ICT-ratkaisujen määrittelyyn ja linjausten tekoon

6.       osallistua muuhun kaupunkitasoiseen tietohallintoyhteistyöhön.

7.       osallistua palvelualueen johtoryhmätyöskentelyyn

 

 

 

Vaikutusten arviointi                 Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy yllä esitellyt toimintasääntömuutokset siten, että ne astuvat voimaan ja noudatettavaksi, kun sekä kasvun ja oppimisen lautakunta että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on ne hyväksynyt ja pöytäkirja on tarkastettu.

 

 

 

 

Liitteet

7

1144/2014 Toimintasääntöluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Silja Silvennoinen

puh.  044 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa