Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 51

Asianro 7186/10.03.01/2013

 

 

Keilanrinteenkadun (plv 0 - 300) ja Lehtoniementien (Keilanrinteenkadun liittymä) katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Keilanrinteenkatua (plv 0-300) ja Lehtoniementietä (Keilanrinteenkadun liittymä). Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Rautaniemen kaupunginosassa (37).

 

Lähtökohdat                                Keilanrinteenkadun katusuunnitelmat hyväksyttiin nähtäville lokakuussa 2013. Kadun alkupäästä löytyi luonnontilainen piilonoro, joka oli jäämässä rakentamisen (katu/tontit) alle. Kuopion kaupunki haki aluehallintovirastolta 25.4.2013 toimittamassaan ja 20.6.2013 täydentämässään hakemuksessa poikkeuslupaa luonnontilaisten norojen muuttamiseen Keilanrinne - Matkusniemi -alueella. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen 10.12.2013 antamassaan päätöksessä.

 

Päätöksestä johtuen Keilanrinteenkadun katuliittymää Lehtoniementiehen joudutaan siirtämään noin 25 metriä pohjoiseen, jotta luonnontilainen noro säilyy alueella. Samassa yhteydessä Lehtoniementielle (Keilanrinteenkadun liittymässä) jo rakennettuja rakenteita (linja-autopysäkki, keskikoroke, reunakiviä, katupuita ja valaisimia) joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen.

 

Keilanrinteenkatu sijoittuu Keilanrinteen kerros- ja rivitalovaltaiselle uudisalueelle. Alueelle ei tule joukkoliikennettä, lähimmät pysäkit sijoittuvat Lehtoniementielle. Ensimmäisessä vaiheessa Keilanrinteenkatu rakennetaan murskepintaisena. Katu asfaltoidaan asuinrakentamisen valmistuttua.

 

Keilanrinteen asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. Keilanrinteenkadun katusuunnitelmat voidaan asettaa nähtäville, mutta niitä ei voida hyväksyä ennen asemakaavan lainvoimaisuutta. Lehtoniementien katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

 

Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat ja rajautuvat kaupungin omistamalle maalle.

 

Suunnitelmassa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Keilanrinteenkatu                      Keilanrinteenkatu on yhteensä noin 570 metriä pitkä katu. Kadun puoleenväliin sijoittuu Keilanrinteen aukio, joka erotetaan liittyvistä kaduista korotetuilla suojatiellä. Keilanrinteenkadun alkuosa, välillä Lehtoniementie - Keilanrinteen aukio, toteutetaan korkeatasoisena kokoojakatuna, aukion jälkeen tonttikatuna.

 

Alkuosalla, kokoojakatuosuudella ajoradan leveys on 6.00 metriä. Kadun itäpuolella on 2.50 metriä leveä jalkakäytävä ja länsipuolella 3.00 m leveä viherkaista ja 3.50 leveä kevyen liikenteen väylä. Kadun länsireunaan ennen Keilanrinteen aukiota sijoitetaan kadunvarsipysäköintipaikkoja katupuiden väliin ja korotetaan eri tasoon ajoradasta yliajettavan reunakiven avulla. Kevyen liikenteen väylän ja pysäköintipaikkojen välissä on 1.00 metrin levyinen erotuskaista.

 

Ajorata, kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä ja pysäköintitaskut asfaltoidaan. Katu on kaksipuolisesti kalteva ja ajoradan molemmille puolille asennetaan graniittiset reunakivet (+12 cm). Kevyen liikenteen väylä ja jalkakäytävä kallistetaan kadulle päin.

 

Keilanrinteen aukio päällystetään betoni- ja luonnonkivellä. Ajorata erotetaan muusta aukiosta graniittisella reunakivellä (+6 cm). Kevyen liikenteen väylä ja oleskelualue erotetaan toisistaan erilaisella betonikivellä ja ladonnalla. Aukion oleskelualueelle tulee penkkejä ja roska-astioita.

 

Keilanrinteenkadun tonttikatuosuudella ajoradan leveys on 5.50 metriä. Kadun pohjoispuolella on 3.50 m leveä kevyen liikenteen väylä. Katu rajataan molemmin reunoin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä (8 cm). Ajorata ja kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan. Katu on kaksipuolisesti kalteva, kevyen liikenteen väylä kallistetaan kadulle päin. Ulkoiluväylän alikulkutunnelin kohdalle asennetaan kaide n. 30 m matkalle.

 

Lehtoniementie                         Kadulle aikaisemmin rakennettu länsipuolen linja-autopysäkki ja eteläpuolen keskikoroke säilytetään nykyisillä paikoillaan. Itäpuolen linja-autopysäkkiä siirretään noin 50 metriä pohjoiseen. Pohjoisen puoleinen jo rakennettu keskikoroke puretaan ja siirretään suojatien yhteyteen. Keilanrinteenkadun liittymään sijoitetaan erillinen 3.25 metriä leveä kaista Keilanrinteenkadun suuntaan kääntyville (etelän suunnasta).

 

Tasaus ja kuivatus                      Hulevedet ohjataan jiirein, sivuojin ja reunakivin syöksykaivoihin. Keilanrinteenkadun tulvareitti on Lehtoniementielle. Keilanrinteenkadun alkuosan hulevedet johdetaan Lehtoniementien nykyiseen hulevesiviemäriin, joka johtaa Keilankannan sillan kaakkoispuolelta Kallaveteen. Keilarinteen aukion ja Keilanrinteenkadun loppuosan hulevedet johdetaan Paloniemenpuistoon rakennettavan kosteikon kautta Kallaveteen.

 

 

Kustannukset                              Keilanrinteenkadun kustannusennuste on n. 1 200 000 € ja Lehtoniementien n. 80 000 €.

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, katuviheralueen, Keilanrinteen aukion ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Katuosuuksien rakentamista on esitetty vuosien 2014–2015 investointiohjelmaan.

 


 

Vaikutusten arviointi

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kattavan kevyenliikenteen verkoston rakentumista. Alue tukeutuu olemassa olevaan joukkoliikenteeseen.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

17

7186/2013 Keilanrinne katusuunnitelma ja pienennös

                                                         

Asiakirjoissa

        suunnitelmat                     

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa