Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 52

Asianro 3394/10.03.01/2013

 

 

Lumitien katusuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Kohde                                             Lumitie sijaitsee Leväsen kaupunginosassa. Suunnitelma alkaa Mestarinkadusta. Alueella on nykyisiä liike- ja teollisuusrakennuksia ja Lumitien pohjoispuolelle on kaavoitettu uusi teollisuuden korttelialue.

 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Asemakaava on lainvoimainen.                                                         

 

Lähtökohdat                                Nykyisellään Lumitie on sorapintainen rakentamaton väylä, joka johtaa sen eteläpuolella olevan liikerakennuksen ohi ja kääntyy sen jälkeen kohti Mestarinpuistoa.

 

Lumitien eteläpäässä puistoalueella sijaitsee nykyinen moottorikelkkareitti, joka kulkee lyhyellä matkaa nykyistä Lumitietä pitkin. Jatkossa moottorikelkkareitti sijoitetaan puistoalueelle Lumitien länsipuolelle katualueen rajan läheisyyteen.

                                    

Lumitie                                           Lumitie on katuluokan 5 tonttikatu, jonka pituus on 190 metriä. Lumitie päällystetään ja jäsennellään uudelleen. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Lumitien ajoradan päällystetty leveys on 6,5 metriä ja kadun kokonaisleveys on 7,0 metriä. Lumitielle rakennetaan uusi katuvalaistus koko kadun pituudelle.

 

Tasaus ja kuivatus                      Katu on kaksipuolisesti kalteva ja kadun kuivatus hoidetaan sivuojien avulla.

                                            Lumitielle ei tämän suunnitelman yhteydessä rakenneta uutta vesihuoltoa. Lumitien itäpäässä hulevedet johdetaan sivuojien avulla nykyisen Mestarinkadun liittymissä oleviin hulevesikaivoihin. Lumitien eteläpäässä hulevedet johdetaan sivuojista kadun länsipuolelle Mestarinpuistoon.

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavan Lumitien kokonaiskustannusennuste on 109 500 €.

                                                          Kustannusarviot sisältävät kadun, katuviheralueen ja valaistuksen rakennuskustannukset. Ensimmäisessä vaiheessa katu rakennetaan murskepintaisena.

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.

 

Yrityspoliittinen lausunto       

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska hankkeella luodaan mahdollisuuksia uuden yrittämisen syntymiseen tai toisaalta luodaan mahdollisuus vanhojen yritysten laajentamiseen. 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

18

3394/2013 Sijaintikartta

 

19

3394/2013 Pienennös katusuunnitelmasta

 

Asiakirjoissa

        suunnitelmat

 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa suunnitteluinsinööri Juhani Tiihonen, puh. 044 718 5332.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mervi Heiskanen

puh.  044 718 5331

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                     

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa