Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 58

Asianro 3408/03.06.02/2012

 

 

Korvausvaatimus ja selvityspyyntö / Hovikalla Oy / Väinölänniemen jäätelö- ja uimalakioskien myyntikatkos / oikaisuvaatimus

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

Lakimies on 29.8.2013 §:ssä 15 tehdyllä päätöksellä hylännyt Hovikalla Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen, jossa yhtiö oli vaatinut kaupungilta korvausta RockCock-tapahtuman ns. päällekkäisvuokrauksen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta yhteensä 11 160,00 euroa.

 

Lakimiehen päätöksen mukaan kaupunki ei ole RockCock-tapahtuman vuokrauspäätöksen ja mainitun vuokrasopimuksen tekemisellä tai RockCock-tapahtuman aikaan Väinölänniemen alueen asiakkaiden kulkuoikeuden toisenlaisella järjestämisellä rikkonut Hovikalla Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen ehtoja ja hakemus sopimusrikkomukseen perustuvasta taloudellisesta vahingosta on perusteeton. Edelleen päätöksessä on todettu, että asiassa ei ole esitetty hakemuksessa todetun vahingon liittyvän kaupungin julkisen vallan käyttöön.

                                                         

Hovikalla Oy on oikaisuvaatimuksessaan uudistanut korvausvaatimuksensa ja vedonnut uutena perusteena siihen, että kaupungin tulee noudattaa aiemmin tekemiään sopimuksia.

 

Lakimiehen päätöksessä on perusteltu yksityiskohtaisesti se, että Hovikalla Oy:n vuokrasopimuksessa ei ole luovutettu ko. alueen hallintaa yksin ko. yhtiölle. Edelleen vuokrasopimuksessa ei ole sovittu, että alueella ei voisi järjestää myös muita kaupungin tarpeelliseksi harkitsemia tapahtumia. Vuokrasopimuksessa ei ole myöskään sovittu tietyn kulkuoikeuden järjestämisestä asiakkaille, joten ko. tapahtumaan liittyvä kulkuoikeuden toisenlainen järjestäminen ei ole ollut sopimusrikkomus.

 

Hovikalla Oy:lle on toimitettu kaupungin taholta hyvissä ajoin ennakkoon tieto RockCock-tapahtuman järjestämisestä ja Väinölänniemen alueen kulkuolosuhteiden tilapäisestä toisenlaisesta järjestämisestä. Tämän vuoksi RockCock-tapahtuman vuokrasopimuksen tekemistä ei voida pitää miltään osin Hovikalla Oy:n kannalta ennalta arvaamattomana tai kohtuuttomana. Hovikalla Oy:llä olisi ollut mahdollisuus tehdä paremmin yhteistyötä RockCock-tapahtuman järjestäjien kanssa ja yhtiö olisi voinut pyytää myös kaupungilta lupaa tilapäisten opastekylttien yms. asettamiseen, joilla olisi voitu opastaa asiakkaita ja myös edistää ko. yrityksen palvelujen käyttöä.

 

Koska yhtiön hakemuksessa ilmoittama vahinko ei ole sopimusrikkomus eikä vahinko liity julkisen vallan käyttöön, kaupunki ei ole vastuussa hakemuksessa todetusta vahingosta ja oikaisuvaatimus tulee hylätä.

 

Sovellettavat säännökset

Vahingonkorvauslaki 2 luku 1 § ja 5 luku 1 §

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Hovikalla Oy:n tekemän oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana eikä lakimiehen tekemää päätöstä muuteta.

 

 

Liitteet

30

3408/2012 Päätöspöytäkirja

 

31

3408/2012 Oikaisuvaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

 

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia nro 3.

 

Merkitään, että lakimies Mika Mäkäräinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa