Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 37

Asianro 1211/00.01.02/2014

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1.2013 - 31.12.2013

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Johdon tukipalvelut kyp

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti. Kesäkuussa valmistellut säästötoimenpiteet vaikuttivat kuitenkin palvelujen laatuun ja toimitusaikaan.

 

Asuntotonttituotannon pääpaino on ollut pääasiassa Saaristokaupungin alueella sekä täydennysrakentamisalueilla Puijonlaaksossa ja Rypysuolla. Muilta osin investointityöt painottuivat toriympäristön ja kävelykeskustan rakentamiseen sekä linja-autoaseman alueella Puutarhakadulle. Suunnittelussa otettiin huomioon strategian mukaisesti myös täydennysrakentaminen. Joukkoliikenteen osalta kaupunkiliikenteen kilpailutuksessa viiteen kohteeseen valittiin kolme liikennöitsijää. Kilpailutuksen tuloksena saatiin nykyrahoituksella parempi palvelutaso mm. vuorokilometrejä nykyistä enemmän.

 

Vuoden alussa käynnistyi Kuopion ja Suonenjoen yhteisen alueellisen ympäristönsuojelupalveluiden toiminta. Toimintansa aloitti myös yhdistetty ympäristö- ja rakennuslautakunta.

 

Taloudelliset tavoitteet, sisältäen talouden säästötoimenpiteet sekä osittain budjetoimattoman toripysäköinnin vuokran, saavutettiin talousarvioon nähden hyvin. Kulujen osalta pysyttiin talousarviossa ja säästöjä saatiin henkilöstömenoissa sekä ostopalveluissa. Lisäksi tuloja kertyi arvioitua enemmän.

 

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu vuodelle 2013 asetettujen painopisteiden mukaisesti.

 

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2013 toiminnasta ja taloudesta sekä sisäisestä valvonnasta on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee vuoden 2013 seurantaraportit ja sisäisen valvonnan selonteon tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

1211/2014 Palvelualuejohtajan katsaus

 

2

1211/2014 Palvelualueen toiminnallisten tavoitteiden seuranta

 

3

1211/2014 Vuoden 2013 tulos

 

4

1211/2014 Mittarit 2013

 

5

1211/2014 Investointien seurantaraportti

 

6

1211/2014 Asiakkuusjohtajien katsaukset ja vastuualueiden toiminnallisten tavoitteiden seuranta

 

7

1211/2014 Vastuualueiden tulos 2013

 

8

1211/2014 Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2013

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  017 18 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 24 jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa