Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 39

Asianro 797/10.00.02.01/2014

 

 

Pienen Neulamäen yritystonttien hinnoittelu

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Pienen Neulamäen suurien Asevarikontien ja Majurinkadun yritystonttien kysyntä on kasvanut. Näille tonteille on määriteltävä luovutusehdot vuokrauspäätösten tekemistä varten. Pioneerinkadun sekä Pienen Neulamäen eteläosan tonttien hinnat on määritelty teknisen lautakunnan 7.7.2010 § 220 päätöksellä.

 

Pienen Neulamäen yritysalueen asemakaava 741 on hyväksytty 17.7.2011. Tonttien asemakaavallinen käyttötarkoitus on teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TK-16), joiden tehokkuusluku on e= 0.40.

 

 

 

 

Osa alueen esirakentamisesta ja kunnallisteknisestä rakentamisesta on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana. Osa tonteista esirakennetaan kaupungin toimesta ja näiden tonttien vuokriin lisätään arvonlisävero kaupungin yritystonttien vuokrauskäytännön mukaisesti.

 

Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa. Tontteja luovutettaessa tontin koko sovitaan yhdessä vuokralaisen kanssa varausaikana.

 

Hinnoitteluesitys on tehty yhdessä yrityspalvelun kanssa. Hinnoittelussa on sovellettu jo käytössä olevan Pienen Neulamäen tonttien hinnoittelua.

 

Vaikutusten arviointi                Kohtuuhintainen yritystonttitarjonta edistää yritysten toiminta- ja kasvumahdollisuutta.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Pienen Neulamäen yritystontit karttaan rasteroidulla alueella luovutetaan seuraavin ehdoin:

 

                                                         

1.        Pääoma-arvo tonteilla on 22,03 €/m2.

2.        Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 901 (joulukuu 2013).

3.        Tontit luovutetaan vuokraamalla. Vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta.

4.        Esirakennettujen tonttien vuokriin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero.

5.        Muut vuokrausehdot ovat maapoliittisen ohjelman mukaisia tavanomaisia yritystonttien vuokrausehtoja.

6.        Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh.  044 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupungininsinööri Ismo Heikkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa