Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 41

Asianro 1248/10.03.01/2014

 

 

Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelma 2014 - 2018

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Kuopion kaupungin alueella on runsaasti lampia ja pieniä järviä, joilla on erityinen merkitys asukkaiden virkistyskäytön kannalta. Monet lammista sijoittuu kaupunkirakenteen sisään, mistä syytä niihin kohdistuu ravinnekuormitusta. Ravinnekuormituksesta johtuen monet siitä ovat rehevöityneet tai rehevöitymässä. Lampien virkistyskäyttökelpoisuuden turvaamiseksi lampien kunnossapidosta on pidettävä erityistä huolta. Lampien kunnossapidosta vastaa maaomaisuuden hallintapalvelut yhteistyössä alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden, kunnallisteknisen suunnittelun ja kunnossapidon sekä viherrakennuttamisen kanssa. 

 

Lampien kunnossapidosta vastaavat ovat laatineet lampien hoidon ohjelmointia ja seurantaa varten pienvesien hoito- ja kunnostusohjelman. Edellinen vastaava hoito- ja kunnostusohjelma on vuodelta 2007. Hoito- ja kunnostusohjelmassa on esitetty aiemman hoito- ja kunnostusohjelman toteutuminen 2007 - 2012, yhteenveto pienvesien tilan kehityksestä sekä hoidon ja seurannan toimenpideohjelma vuosille 2014 - 2018. Hoito- ja kunnostusohjelmaa käytetään vuosittain kaupungin talousarvion laadinnan perusteena. Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelma jaetaan esityslistan viiteaineistona lautakunnan jäsenille. Hoito- ja kunnostusohjelma sekä siihen liittyvät lampikortit julkaistaan kaupungin internetsivuilla.

 

Vaikutusten arviointi                Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelmalla 2014 - 2018 ei ole merkittävää vaikutusta kaupungin ilmastostrategiaan eikä sillä ole merkittäviä yritysvaikutuksia. 

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelauta päättää merkitä pienvesien hoito- ja kunnostusohjelman 2014 - 2018 tiedoksi ja ohjeellisena huomioon otettavaksi talousarvion valmistelussa.

 

Viiteaineisto

1

1248/2014 Lampikunnostusraportti 2014

 

2

1248/2014 Lampi- ja lahtikortit (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh.  0400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa