Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 43

Asianro 299/00.02.03/2012

 

 

Palvelualueiden johtosäännön ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön muutos / viher- ja virkistysaluesuunnittelu

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Kaupunginhallitus on vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman laadintaohjeessa edellyttänyt henkilöstösäästötoimenpiteenä mm. organisaation tiivistämistä ja johtamis- ja esimiestehtävien vähentämistä. Palvelupäällikkönä toimivan kaupunginpuutarhurin jäädessä eläkkeelle 1.5.2014 on tullut ajankohtaiseksi tarkastella kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen vastuualueen henkilöstösuunnitelman pohjalta viher- ja virkistysaluesuunnitteluyksikön yhdistämistä kunnallisteknisen suunnittelun palveluyksikköön.

 

Viher- ja virkistysaluesuunnitteluyksikkö vastaa toimintasäännön 10 §:n mukaisesta kaupunginpuutarhurin johdolla kaupungin viheralueverkoston suunnittelusta, kaupunkiviheralueiden ja yleisten alueiden suunnittelusta mukaan lukien maisemasuunnittelu, niihin liittyvien investointien suunnittelusta sekä ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilu- ja virkistyspalveluiden ja pienvenepaikkojen toteutussuunnittelusta yhteistoiminnassa Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Yksikön henkilömäärä on 5, josta yksi tehtävä (liikuntapaikka- ja satamasuunnittelu) on ollut täyttämättä vuodesta 2013 lähtien.

 

Suunnittelupalvelujen kunnallisteknisen suunnittelun yksikkö vastaa taas suunnittelupäällikön johdolla toimintasäännön mukaan liikennejärjestelmän suunnittelusta, yhdyskuntateknisten investointien suunnittelusta, joukkoliikenteen järjestämisen tehtävistä sekä vesihuollon järjestämistehtävistä. Henkilöstöä yksikössä on 27.

 

Kyseisten yksiköiden yhdistämistä puoltaa mm:

        hallinnollisten esimiestehtävien keskittäminen, jolloin resursseja voidaan suunnata substanssiin

        tukipalvelujen yhteiskäytön tehostaminen ja varahenkilöjärjestelmän parantuminen suuremmassa yksikössä

        katu- ja vihersuunnittelun yhdistäminen kokonaisvaltaiseksi ympäristösuunnitteluksi saman johdon alle

        kaupunginpuutarhurin tehtävien rajoittuminen nykyisessä organisaatiossa vain suunnitteluun

        1.9.2014 voimaan tulevan vesihuoltolain muutoksen tuomat lisävastuut kunnalle mm. hulevesien käsittelyn kokonaishallinnan osalta

 

Palveluyksiköiden yhdistämistä on käsitelty palvelualueen johtoryhmässä ja vihersuunnittelun henkilöstön kanssa. Kaupunginpuutarhurin / vihersuunnittelupäällikön tehtävä on tarkoitus täyttää työnjohtajatasoisena suunnittelutiiminvetäjänä, jonka tehtäviin on määritelty mm. huolehtiminen kaupungin viheralueverkoston, yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilu- ja virkistyspalvelujen suunnitteluttaminen sekä osallistuminen kaupunkikuvasuunnitteluun.

 

 

Vaikutusten arviointi                Yksiköiden yhdistämisellä edistetään henkilöstöresurssien hyödyntämistä ja ympäristösuunnittelun kokonaishallintaa. Järjestely edellyttää tiimitoiminnan kehittämistä.

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi

 

1.        Kv:n 25.10.2010 hyväksymää palvelualueiden johtosäännön 3 § muutetaan 1.5.2014 alkaen liitteen mukaisesti (viher- ja virkistysaluesuunnitteluyksikön poisto).

2.        Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 10 §:n kohdat muutetaan 1.5.2014 alkaen liitteen mukaisesti (kaupunginpuutarhurin ja suunnittelupäällikön tehtävien yhdistäminen)

 

 

Liitteet

10

299/2012 Toimintasääntö- ja johtosääntömuutosesitys

 

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Tapio Räsänen

puh.  017 18 5001

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa