Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.04.2014/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 88

Asianro 349/02.05.01.00/2014

 

 

Vesiosuuskuntien rakentamisen avustaminen vuonna 2014

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

                            

 

Tiivistelmä                                      

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2014 käyttösuunnitelmassaan 530 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen. Avustuksia on siirretty vuodelta 2014 vuodelle 2014 suunnittelujohtajan päätöksellä 42 000 euroa, koska hankkeiden toteuttaminen on siirtynyt. Avustusmäärärahoja karsittiin kesken vuoden 2013. Tällöin osalta osuuskuntien meneillään olevien hankkeiden avustuksia jäi saamatta ja ne maksetaan vuonna 2014. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten verkostojen rakentamisen avustamiseen.

 

Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 15.2.2014 mennessä. Anomuksia saapui seitsemältä vesiosuuskunnalta: Itä-Kallaveden, Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Tuusniemen, Pöljän, Ranta-Toivala-Uuhimäen ja Vuotjärven vesiosuuskunnilta. Osuuskuntien esittämän lähinnä suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 2 700 000,00 euroa.

 

Lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että haja-asutusalueilla toimiville osalle edellä mainituille vesihuoltolaitoksille myönnetään niiden esittämiin vesihuoltoverkoston laajennushankkeisiin yhteensä 488 000 euroa. Lisäksi Karttulan vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta 32 751,06 euroa (20 % hyväksytyistä kustannuksista), joka osuuskunnalta jäi saamatta vuonna 2013. Mikäli avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä.

 

Vesiosuuskuntien avustaminen ja avustuksen jakoperusteet

 

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2014 käyttösuunnitelmassaan

530 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten verkostorakentamisen avustamiseen. Määrärahasta 42 000 euroa on jo sidottu, koska Riistaveden kylän, Leppärannan ja Ryönän vesiosuuskuntien vuonna 2013 päätetyt avustettavat hankkeet eivät ehtineet toteutua. 

 

Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 15.2.2014 mennessä. Anomuksia saapui seitsemältä vesiosuuskunnalta: Itä-Kallaveden, Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Tuusniemen, Pöljän, Ranta-Toivala-Uuhimäen ja Vuotjärven vesiosuuskunnilta. Osuuskuntien esittämän lähinnä suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 2 700 000,00 euroa. Avustettavia hankkeita on jouduttu priorisoimaan vaikuttavuuden ja kiireellisyyden perusteella. Avustukset esitetään kohdennettaviksi niiden vesiosuuskuntien hankkeille, joille on haettu tai saatu ELY-keskuksen avustusta, tai jotka on tarkoitus saattaa loppuun.

 


 

Itä-Kallaveden vesiosuuskunta

 

Itä-Kallaveden vesiosuuskunta hakee Kuopion kaupungilta 66 000 euron (alv 0 %) suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin 40 %, eli 26 400 euroa (alv 0 %). Hakemuksen mukaan osuuskunta rakentaa vuonna 2014 Kurkiharjun, Sikoniemen ja Vehmersalmen alueelle noin 12 vesi- ja jätevesiliittymää. Rakentamiskustannusten osuus on 50 000 euroa (alv 0 %) ja suunnittelukustannusten osuus 16 000 euroa (alv 0 %). Osuuskunta toivoo hakemukseen myönteistä päätöstä, koska Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan taloudellinen tila on edelleen heikohko. Avustus mahdollistaa verkostolaajennuksen keskeytyksettömän suunnittelun ja lisärakentamisen.

 

Osuuskunnan 11.3.2014 toimittaman lisäselvityksen mukaan vuoden 2014 vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen tapahtuu Vehmersalmen taajaman Viitalahdentiellä alueella.

 

Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sijaitsee Kurkiharjun, Vaajasalon, Sikoniemen sekä Vehmersalmen Kirnumäen ja Pinoharjun alueilla. Osuuskunta on perustettu vuonna 1987 ja sen vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2004 (Vehmersalmi) ja 2005. Vesiosuuskunnalla on vireillä toiminta-alue esitys vesi- ja viemärijohdon toiminta-alueen laajentamiseksi mm. Puikkoniemen, Hormalahden ja Vuorisalon alueille. Alueiden asukkaat ovat usean vuoden yrittäneet saada talousvettä alueille. Kiinteistöillä on ollut ajoittain ongelmia vedensaannissa, minkä vuoksi keskitetyn vedenjakelun rakentaminen alueille on erittäin tärkeää. Lisäksi keskitetyn viemärin rakentaminen ainakin Hormalahden alueelle on teknistaloudellisesti järkevää.

 

Itä-Kallaveden vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta Viitalahdentien vesi- ja jätevesiviemäröinnin rakentamiseen sekä Hormalahden alueen vesijohdon ja viemärin yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Myönnettävä avustus on 40 % suunnittelun osalta ja 30 % rakentamisen osalta hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista, maksimissaan 20 000 euroa. Osuuskunnan tulee sopia Kuopion Vesi Liikelaitoksen kanssa talousveden ja jätevesien toimittamisesta Vehmersalmelle. Mikäli osuuskunta aloittaa toteuttamaan isompaa rakentamishanketta Puikkoniemen tai Hormajärven alueelle, käsitellään avustushakemus erikseen.

 

Karttulan Vesiosuuskunta

 

Karttulan Vesiosuuskunta hakee Kuopion kaupungilta 20 % suuruista avustusta Kuttakosken vesi- ja viemäriverkostojen rakentamiseen sekä Airakselan alueen vesi- ja viemäriverkostojen loppuosan rakentamiseen. Osuuskunnalla on mm. Airakselan alueella hyväksytty viemäröinnin toiminta-alue ja Kuttakosken alueen viemäröinnin toiminta-alue on vireillä. Kuttakosken rakennushankkeen oletetut rakentamiskustannukset vuonna 2014 ovat noin 1 200 000 euroa (alv 0 %) ja Airakselan rakennushankkeen rakentamiskustannukset ovat noin 150 000 euroa (alv 0 %) eli yhteensä 1 350 000 euroa (alv 0 %). Osuuskunnan vuoden 2014 rakentamiseen pyytämä 20 % suuruinen avustus on yhteensä 270 000 euroa. 

 

Kuttakosken alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto 1994 - 1995. Alueella on noin 70 kiinteistöä tai rakennuspaikkaa, joista yli 60 % on odottanut viemärin saamista alueelle useita vuosia. Rakennettavan viemäröinnin kokonaispituus tulee olemaan noin 25 km ja vesijohtoverkosto tulee laajenemaan samanmittaiseksi. Kuttakosken alueen viemäriverkostojen rakentaminen on aloitettu vuonna 2013. Vuonna 2014 viemärinrakentamisen kustannusarvio on

1 200 000 euroa (alv 0 %).

 

Airakselan alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on toteutettu pääosin vuonna 2012 - 2013. Verkostojen kokonaispituus tulee olemaan 43 km, josta vuonna 2014 rakennettavaa on noin 2,5 km. Airakselan alueen vesihuoltoverkostoihin on liittynyt noin 130 kiinteistöä. Airakselan alueen rakentamiskustannus on noin 150 000 euroa, johon Karttulan Vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 20 % avustusta.   

 

Karttulan Vesiosuuskunta on rakentanut vesi- ja viemärijohtoa Airakselaan ja Kuttakoskelle. Vuonna 2013 Kuopion kaupunki avusti 20 %:lla Karttulan vesiosuuskunnan rakentamishankkeita. Vuonna 2013 kaupungin osuuskunnalle maksama avustus oli 237 276,76 euroa. Hankkeelle ei pystytty myöntämään avustusmäärärahoja osuuskunnan hakemuksessa esitettyjen kustannusten mukaisesti määrärahojen niukkuuden vuoksi. Tämän vuoksi osuuskunnan toteutuneet kustannukset ylittyivät 163 755,30 euroa ja osuuskunnalta jäi saamatta 32 751,06 euroa. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Karttulan Vesiosuuskunnalle avustusta vuosina 2012 ja 2013 yhteensä 635 000 euroa. Myönnetyt avustukset tulee käyttää Airakselan, Rääpys-Rytkyn tai Savikoski-Soinlahti alueiden vesi- ja viemäriverkostojen rakentamiseen.

 

Karttulan Vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta Airakselan ja Kuttakosken alueen vesihuollon rakentamiskustannuksiin 228 000 euroa, kuitenkin siten, että avustus on enintään 20 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi osuuskunnalle myönnetään lisäavustus vuonna 2013 toteutuneisiin kustannuksiin 32 751,06 euroa, joka on 20 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta hakee avustusta Tahkomäen-Syvärinrannan vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen. Pieksänkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja sen toiminta-alue on pääosin Kuopiossa Nilsiän alueella. Hankkeen toteutus mahdollistaa noin 30 kiinteistön liittymisen vesi- ja viemäriverkostoihin. Osuuskunta ostaa vetensä pääasiassa Kuopion Vedeltä ja Juankosken kaupungilta. Tahkomäen-Syvärinrannan alueen jätevedet on tarkoitus johtaa Aholansaaren ja siitä edelleen Tahkon keskustan kautta Kuopion Veden Nilsiän jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.  

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta on aloittanut Tahkomäen-Syvärinrannan vesi- ja viemärijohtojen rakentamisen jo vuonna 2012, mutta hanke ei ole edennyt alkuperäisessä aikataulussa. Nilsiän kaupunki ja ELY-keskus on avustanut hanketta vuonna 2012. Osuuskunta on saanut ELY-keskukselta vuonna 2014 lisärahoitusta 25 000 euroa verkostojen loppuunrakentamiseksi ja käyttökuntoon saamiseksi. Vuonna 2014 toteutettavan Tahkomäen-Syvärinrannan vesihuollon rakentamisen kustannusarvio on 174 132,00 euroa (alv 0 %).

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta Tahkomäen-Syvärinrannan vesihuollon rakentamiskustannuksiin 40 000 euroa, kuitenkin siten, että avustus on enintään 30 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, jotka kohdistuvat Syvärinrannan ja Aholansaaren väliseen vesistöalitukseen ja muiden rakentamistöiden osalta enintään 25 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista (alv 0 %). Mikäli hankkeen kustannukset ylittyvät, maksetaan puuttuva 25 % suuruinen avustus, jos muilta osuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä tai viimeistään vuonna 2015.

 

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta

 

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta toteuttaa vuonna 2014 Kuopion kaupungin alueella osin nykyisen verkoston täydennysrakentamista. Osuuskunnan arvion mukaan viisi puhdasvesiliittymää, 4000 euroa per liittymä =

20 000 euroa (alv 0 %).

PTVOK:n hallitus on käsitellyt Kuopion kaupungin muutamia suunnittelualueita (mm. Rötikkö), joiden osalta päätös oli seuraava: Kuopion osalta päädyttiin seuraamaan tilanteen kehittymistä ja hankkeiden toteuttamiseen otetaan kantaa vasta sitten, kun ne ovat toteuttamiskelpoisella pohjalla.

 

Kaupungin voimassaolevien vesihuollon avustamista koskevien periaatteiden mukaan kaupunki myöntää avustusta vesihuollon runkojohtojen rakentamiseen. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnalle ei tässä vaiheessa myönnetä avustusta, koska osuuskunta toteuttaa Kuopion kaupungin alueella tarvittavilta osin nykyisen verkoston täydennysrakentamista. Mikäli osuuskunta päättää suunnitella tai rakentaa vesijohtoverkostot esim. Rötikön tai Vuorisalon alueelle, tarkastellaan mahdollinen avustaminen uudelleen.

 

Pöljän vesiosuuskunta

 

Pöljän vesiosuuskunta hakee viemäriverkostojen rakentamiseen avustusta Kuopion kaupungilta. Pöljän vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1987. Osuuskunta huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä pääasiassa Siilinjärven kunnan puolella ja myös osittain Kuopion Nilsiässä. Osuuskunnassa on yli 900 jäsentä. Pöljän vesiosuuskunta rakentaa viemäriverkostoa Kuuslahden alueelle, josta jätevedet johdetaan Siilinjärven puhdistamolle. Viemäriverkoston alustavat kustannukset ilman sähkötöitä on 1 840 379 euroa. 153 taloutta on alustavasti sitoutunut liittymään verkostoihin, joten liittymän hinta on 12 028 euroa. Pöljän vesiosuuskunta on vuonna 2014 hakenut ja saanut ELY-keskukselta avustusta 280 000 euroa Kuuslahden viemärin toteuttamiseksi. Pöljän vesiosuuskunta hakee Kuopion kaupungilta avustusta kunnan rajalla, Kuopion puolella oleville kolmelle taloudelle, jotka ovat halukkaita liittymään Pöljän viemäriverkostoihin. Siilinjärven kunta tukee osaltaan rakentamista 30 % suuruisella avustuksella ja suunnittelua 70 % suuruisella avustuksella. Siilinjärven kunta perii yli 900 euroa jokaisesta liittymästä, mistä tulee jätevettä puhdistamolle. Pöljän Vesiosuuskunnan Kuopion puoleisten viemäriverkostojen rakentamiskustannus on noin 36 086 euroa (alv 0 %), josta 30 % suuruinen avustus olisi 10 825,76 euroa.

 

Pöljän vesiosuuskunnalle myönnetään Kuuslahden (Kuopion puoleisen) viemärin rakentamiskustannuksiin 10 000 euroa, kuitenkin siten, että avustus on enintään 30 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Mikäli hankkeen kustannukset ylittyvät, maksetaan puuttuva 30 % suuruinen avustus, jos muilta osuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä tai viimeistään vuonna 2015.

 


 

Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunnan hanke

 

Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta on hakenut Kuopion kaupungilta vuodelle 2014 avustusta keskitetyn jätevesijärjestelmän ja osittain vesijohdon rakentamiseksi. Osuuskunta hakee Kuopion kaupungilta avustusta vuoden 2014 kustannuksiin 220 000 euroa. Osuuskunnalla on vahvistettu vesi- ja viemärijohdon toiminta-alue sekä Siilinjärvellä että Kuopiossa. Alueen 150 kiinteistöä on tehnyt viemäriin liittymisestä sopimuksen osuuskunnan kanssa. Urakkasopimuksen ja suunnitelmien mukaan hanke valmistuu vuoden 2014 aikana. Viemäröinnin rakentamishanke on aloitettu vuonna 2013, jolloin osuuskunta rakennutti pääosin runkolinjat ja linjapumppaamot valmiiksi. Osuuskunta toivoo, että hankkeen tärkeys, merkittävä vesistöjen ympäröimä alue, joka tulee kerralla valmiiksi ja näkyy avustuspäätöksessä. Avustushakemus on tehty rakennussuunnitelmien ja tarkennetun kustannusarvion pohjalta. Hankkeen kokonaiskustannus on 1 703 500 euroa, josta vuonna 2013 toteutui 482 318 euroa. Vuoden 2014 kustannusarvio on 1 221 182 euroa. Pohjois-Savon ELY-keskus on vuonna 2014 myöntänyt 200 000 euroa jatkorahoitusta hankkeelle.

 

Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta Ranta-Toivala-Uuhimeän alueen (Kuopion puoleinen alue) vesi- ja viemärijohtojen rakentamiskustannuksiin 190 000 euroa, kuitenkin siten, että avustus on enintään 20 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Mikäli hankkeen kustannukset ylittyvät, maksetaan puuttuva 20 % suuruinen avustus, jos muilta osuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä tai viimeistään vuonna 2015.

 

Vuotjärven vesiosuuskunta

 

Vuotjärven vesiosuuskunta hakee avustusta viemäriverkostojen laajentamiseen. Vuotjärven vesiosuuskunnalla on vahvistettu vesijohdon ja viemäröinnin toiminta-alue. Osuuskunnan tekemää toiminta-alue esitystä muutettiin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan antaman lausunnon perusteella. Viemäröinnin toiminta-alueeseen lisättiin Tiirinlahden ja Tuomaalanlahden alueet. Kuopion Vesi on 5.11.2013 ilmoittanut, että em. alueen jätevedet voidaan ottaa vastaan keskitetysti yhdessä paikassa Kuopion Veden jätevesiviemäriverkostoon. Kuopion Vesi ei ole esittänyt perusteluita vain yhdelle liittymispisteelle. Tämän vuoksi Vuotjärven vesiosuuskunta on tehnyt kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa viemäröinnin toteuttamiseksi toiminta-alueelleen. toteuttamiseksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa on useita liittymispisteitä Kuopion Veden viemäriverkostoon ja tämän vaihtoehdon kustannusarvio on noin 107 000 euroa. Toisessa vaihtoehdossa osuuskunta joutuu rakentamaan toisen jätevesiviemärin jo rakennetun viemärilinjan viereen, ja tämän vaihtoehdon kustannusarvio on noin 160 000 euroa. Kuopion Veden esittämä yhden liitospisteen ratkaisu on epätarkoituksenmukainen ja noin 50 000 euroa kalliimpi ratkaisu. Osuuskunnan tekemän alustavan kartoituksen mukaan ainakin kahdeksan kiinteistöä on halukkaita liittymään viemäriin. Nilsiän kaupunki (kh 15.10.2012) on myöntänyt viemärihankkeen kokonaiskustannuksiin avustusta 25 %, maksimissaan 108 072 euroa. Tästä avustuksesta on vielä käyttämättä 22 962,26 euroa.

 

Vuotjärven vesiosuuskuntaa ei tässä vaiheessa esitetä lisäavustettavaksi. Osuuskunnan tarvitsema lisäavustustarve on ratkaisusta riippuen 4 000 -

18 000 välillä. Mikäli hankkeen kustannukset ylittyvät, maksetaan puuttuva 25 % suuruinen avustus, jos muilta osuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä tai viimeistään vuonna 2015.

 

Esityksen perustelut ja ehdot avustusten maksamiselle

 

Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja työn suorittamista sekä maksaa suorittamiensa tarkastusten perusteella myönnetyn avustuksen. Avustus maksetaan anojalle maksettujen laskujen kopiota tai muuta riittävää rakennushankkeeseen kohdistuvien kustannusten selvitystä vastaan. Kuitit laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote toteutuneista rakentamiskustannuksista tulee toimittaa 31.12.2014 mennessä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluun.

 

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan luovutuskokouksen, joihin kaupungin vesihuoltoinsinööri tulee kutsua. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla.

 

Työ on saatettava päätökseen 31.12.2014 mennessä. Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Rakennettavat linjat laitteineen tulee tarkemitata. Tarkemittauksien tiedot (ml ominaistiedot) tulee toimittaa kaupungille sekä paperi- että sähköisessä muodossa hankkeen valmistuttua. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli

10 000 eurolla.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmastovaikutuksiltaan lievästi positiivinen, sillä vesihuoltoverkostoon liittyvien kiinteistöjen mahdollinen lietteen kuljetustarve osittain päättyy.

 

Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, sillä se parantaa haja-asutusalueilla toimivien yritysten (mm. maatilojen ja hoivakodin) toimintamahdollisuuksia.

 

 

Esitys                                              Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2014 käyttösuunnitelmassaan

530 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten investointien avustamiseen. Tähän mennessä päätettyjä avustusmäärärahoja on siirretty vuodelta 2013 ja sidottu käytettäväksi 42 000 euroa (suunnittelujohtajan päätös 9.1.2014 § 1). Näin ollen osuuskuntien käytettävissä olevaa avustusmäärärahaa on jaettavissa yhteensä 488 000 euroa.

 

Avustusmääräraha on tarkoitettu lähinnä uusien runkovesiyhteyksien suunnitteluun tai rakentamiseen. Osuuskuntien toimittamien hakemusten perustella osuuskunnille myönnetään avustusta seuraavasti:

 

        Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan Hormalahden viemäröinnin yksityiskohtainen suunnittelu ja Viitalahdentien alueen vesijohdon ja viemärin rakentaminen maksimissaan 20 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % suunnittelun osalta ja 30 % rakentamisen osalta hyväksyttävistä kustannuksista.

        Karttulan Vesiosuuskunnan Airakselan ja Kuttakoski-Soinlahden alueiden viemäriverkostojen loppuunrakentaminen, maksimissaan 228 000 euroa, kuitenkin enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista.

        Pieksänkosken vesiosuuskunnan Tahkomäen ja Syvärinrannan alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, 40 000 euroa, kuitenkin siten, että avustus on enintään 30 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, jotka kohdistuvat Syvärinrannan ja Aholansaaren väliseen vesistöalitukseen ja muiden rakentamistöiden osalta enintään 25 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista (alv 0 %). Mikäli hankkeen kustannukset ylittyvät, maksetaan puuttuva 25 % suuruinen avustus, jos muilta osuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä tai viimeistään vuonna 2015.

        Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnalle ei tässä vaiheessa myönnetä avustusta, koska osuuskunta toteuttaa Kuopion kaupungin alueella tarvittavilta osin nykyisen verkoston täydennysrakentamista. Mikäli osuuskunta päättää suunnitella tai rakentaa vesijohtoverkostot esim. Rötikön tai Vuorisalon alueelle, tarkastellaan mahdollinen avustaminen uudelleen.

        Pöljän vesiosuuskunta, Kuuslahden hankkeen Kuopion puoleisten kiinteistön viemäröinti 10 000 euroa, kuitenkin enintään 30 % hyväksyttävistä kustannuksista. Mikäli hankkeen kustannukset ylittyvät, maksetaan puuttuva 30 % suuruinen avustus, jos muilta osuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä tai viimeistään vuonna 2015.

        Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunnan Ranta-Toivala-Uuhimäen alueen viemäriverkoston rakentaminen, 190 000 euroa, kuitenkin enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista. Mikäli hankkeen kustannukset ylittyvät, maksetaan puuttuva 20 % suuruinen avustus, jos muilta osuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä tai viimeistään vuonna 2015.

        Vuotjärven vesiosuuskuntaa ei tässä vaiheessa esitetä lisäavustettavaksi. Osuuskunnan tarvitsema lisäavustustarve ratkaisusta riippuen on 4 000-18 000 välillä. Mikäli hankkeen kustannukset ylittyvät, maksetaan puuttuva 25 % suuruinen avustus, jos muilta osuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä tai viimeistään vuonna 2015.  

        Lisäksi Karttulan Vesiosuuskunnalle myönnetään lisäavustus vuonna 2013 toteutuneisiin kustannuksiin 32 751,06 euroa, joka on 20 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista.

 

Mikäli vuonna 2014 avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä.

 

 

Liitteet

1

349/2014 Karttulan vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

2

349/2014 Pieksänkosken vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

3

349/2014 Vuotjärven vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

4

349/2014 Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

5

349/2014 Ranta-Toivalan vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

Asiakirjoissa:                                Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan 12.2.2014 avustushakemus ja 11.3.2014 toimittama lisäselvitys

Karttulan Vesiosuuskunnan 6.3.2014 avustushakemus

Pieksänkosken vesiosuuskunnan 27.11.2013 avustushakemus

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan 25.3.2013 avustushakemus

Pöljän vesiosuuskunnan avustushakemus 17.2.2013 avustushakemus

Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunnan 12.02.2014 avustushakemus

Vuotjärven vesiosuuskunnan 20.2.2014 avustushakemus

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämän asian käsittelyn ajaksi kokoukseen saapui vesihuoltoinsinööri Päivi Rissanen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa