Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.04.2014/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 89

Asianro 704/10.02.03/2012

 

 

Tiedonanto valmistelusta / asemakaavan ja asemakaavan muutos / Itä-Suomen logistiikka-alue ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali, Matkus

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Kuopion kaupungin aloitteesta valmistellaan Hiltulanlahden (411) ja Haminalahden kylän (410) osille asemakaavaa sekä Kuopion kaupungin 35. kaupunginosan (Pitkälahti) osalle asemakaavan muutosta.

 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunnittelualueelle maakuntakaavan mukaisesti ja hyvien liikenneyhteyksien varaan itä-Suomen logistiikka-alue ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaavaluonnos on Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Kaavaluonnos toteuttaa myös EU-tason ilmastopolitiikkaa, jossa ollaan siirtymässä vähähiilisimpiin logistiikkakuljetuksiin, mikä tarkoittaa käytännössä maatiekuljetusten siirtämistä muun muassa raiteille. Lisäksi kaavaluonnos toteuttaa joukkoliikennekaupungin periaatetta toteuttamalla työpaikkoja hyvien julkisten yhteyksien varaan. Kaavamuutoksen mukainen yritysalue täydentää Kuopion eteläistä kaupunkirakennetta Matkuksen ja Kylmämäen yritysalueiden välissä ja on liikenteellisesti saavutettavissa erittäin hyvin lähes kaikilla liikennemuodoilla: junalla, ajoneuvoilla ja joukkoliikenteellä sekä kevyellä liikenteellä.

 

Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset ja kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa, monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin yritystonttitarjontaa etelä-Kuopion keskeisellä yritysaluevyöhykkeellä ja hyvien liikenneyhteyksien varressa.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi

 

 

Liitteet

6

704/2012 kaavaselostus ilman liitteitä

 

7

704/2012 kaavaselostuksen liitteet 1-3

 

8

704/2012 kaavaselostuksen liitteet 4-9 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

9

704/2012 kaavaselostuksen liitteet 10-13 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

704/2012 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostusluonnos liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen ja vireilletulovaiheen mielipide ja lausunto vastineineen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Pekonen

puh. +358 044 718 5419

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin korjattu kaavaselostuksen liite 13.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa