Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.04.2014/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 141

Asianro 2663/09.00/2014

 

 

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012 - 2015

 

 

 

                                                          Turvallisuus on ihmisten perusoikeus ja yhteinen asia, johon niin eri viranomaiset, yhteisöt, elinkeinoelämä kuin kansalaiset itsekin voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelman tavoitteena on osaltaan vahvistaa Kuopion kaupungin hyvää turvallisuusprofiilia. Nelivuotinen toimenpideohjelma turvallisemman Kuopion puolesta vuosille 2012-2015 on päivitetty vuoden 2014 alussa.

 

Valtakunnallisen kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti Kuopion turvallisuussuunnitelma koostuu turvallisuusongelmien ennaltaehkäisyistä ja ratkaisuista. Tavoitteena on toiminnan suhteuttaminen ja painottaminen kuopiolaisten tarpeiden ja odotusten mukaan, sekä eri osapuolten keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen. Ongelmia ratkotaan ennakolta ja tapahtuneet häiriöt ja rikokset ratkaistaan yhdessä tekemällä. Ennaltaehkäisyn kannalta tärkeintä on panostaminen nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseen, koska nuoret miehet ovat suurin ryhmä sekä rikos- että onnettomuustilastoissa.

 

Suunnitelman päivittämisen pohjana on ollut Pohjois-Savon maakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa linjatut viisi turvallisuussuunnittelun painopistettä:

 

-         Arjen turvallisuus; tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy

-         Arjen turvallisuus; palveluiden toimivuus

-         Syrjäytymisen ehkäisy

-         Väkivallan hallinta ja ehkäisy

-         Päihteiden käyttöön vaikuttaminen ja omavalvonnan edistäminen

 

Päivitetyssä turvallisuussuunnitelmassa on kuvattu Kuopion turvallisuustilanne vuoden 2013 tietojen mukaisesti ja koottu turvallisuutta lisääviä toimia. Kuopiossa rikollisuus on valtakunnallisesti keskitasoa. Järjestäytynyt tai ulkomailta johdettu rikollisuus on toistaiseksi vähäistä, mutta asunto- ja liikemurtojen määrä on arkipäiväistynyt. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ovat kasvaneet ja niihin liittyy usein päihteiden käyttöä. Liikenne- ja katuturvallisuusindeksi on hyvällä tasolla. Kotihälytysten määrä kasvaa yhä edelleen. Nuorten humalajuominen on vähentynyt, mutta nuorten ja naisten osuus päihdepalvelujen asiakkaista on kasvussa. Alkoholi on Kuopiossa eniten viranomaisia työllistävä ja eniten kustannuksia ja inhimillisiä kärsimyksiä aiheuttava päihde, mutta huumausainerikollisuus on kasvussa. Pohjois-Savossa 38 % kuolemaan johtaneista tapaturmista on kaatumisia ja putoamisia. Palokuolemia Kuopiossa on 0-4 vuosittain. Avohuollon tukitoimia saaneiden lasten osuus on kasvanut koko 2000-luvun ja Kuopiossa osuus on suurimpia koko maahan verrattuna. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on Kuopiossa suuri. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita työikäisiä on Kuopiossa paljon verrattuna koko maahan. Myös 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden hoitopäivät päihdehuollon laitoksissa ovat suurempia kuin koko Pohjois-Savossa.

 

Arjen turvallisuutta lisäävinä toimina Kuopion kaupunkiympäristön turvallisuustalkoisiin haastetaan myös asukasyhdistykset ja taloyhtiöt. Työntekijät haastetaan ottamaan huomioon turvallisuusasiat päivittäisessä työssään niin yleisillä alueilla kuin myös asiakkaiden kotiympäristössä työskennellessään.

 

Syrjäytymisen uhan torjumiseen osallistuvat laajat kaupungin ja yhteistyökumppaneiden verkostot. Tukea tarvitseville lapsiperheille järjestetään mm. koti- ja perhetyötä. Ammattilaisten avun lisäksi järjestetään sekä lapsiperheille että nuorille vertaisryhmätoimintaa järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

 

Väkivallan suhteen on nollatoleranssilinja. Tavoitteena on vähentää lähisuhde-, koulu-, koti- ja katuväkivaltaa. Myös ravintoloiden henkilökuntaa koulutetaan katuväkivallan vähentämiseen. Nuorten väkivallan hallinnan ja ehkäisyn välineenä jatkaa poliisin vetämä Who Cares – kampanja.

 

Päihteiden käyttöön vaikuttamiseksi ja omavalvonnan edistämiseksi toteutetaan toimenpiteitä Pakka-toimintamallin mukaisesti mm. tehostaen päihteitä myyvien yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä viranomaisten kanssa muun muassa koulutus- ja keskustelutilaisuuksien avulla. Painopisteenä on varsinkin nuorten päihteiden käytön vähentäminen selkiinnyttämällä palveluverkostoa ja tekemällä toimintaohjel­ma nuorten päihteiden käytön ehkäisemiseksi.

 

 

Pelastusjohtaja Jukka Koponen ja hyvinvointikoordinaattori Säde Pirttimäki esittelevät turvallisuussuunnitelmaa kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisesti neutraali

                                                          Ympäristövaikutuksiltaan neutraali

                                                          Yritysvaikutuksiltaan neutraali

                                                          Vaikutukset ihmisiin merkittävä myönteinen vaikutus

                                                         

                                                          Kuopion kaupungin päivittetty turvallisuussuunnitelma 2012 – 2015 jaetaan esityslistan liiteaineistona.

 

 

Liitteet

1

2663/2014 Turvallisuussuunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Koponen

puh.  017 18 8101

Säde Pirttimäki

puh.  0447182462

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kh. esittää kv:lle, että se hyväksyy päivitetyn Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelman 2012 – 2015.

 

Päätös                                            Pelastusjohtaja Jukka Koponen ja hyvinvointikoordinaattori Säde Pirttimäki selostivat asiaa kokouksessa. Koponen ja Pirttimäki poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa