Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.04.2014/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 99

Asianro 886/10.02.03/2012

 

 

Tiedonanto valmistelusta / Asemakaavan muutos / Sairaalakatu 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja kaupungin aloitteista valmistellaan Kuopion kaupungin 6. kaupunginosan (Hatsala) korttelia 5 koskevaa asemakaavan muutosta.

 

Asemakaavan muutokseen tarkoituksena on löytää Sairaalakadun ympäristöön sen nykytilaan soveltuva toteutusmalli ja ratkaista korttelin tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alueen erityisen merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Asemakaavan muutokseen liittyen on käynnissä arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailu (13.1.–5.5.2014), jolla etsitään kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen ratkaisu ja toteutusmalli.

 

Kilpailuehdotusten asemapiirros ja kaksi viistokuvaa ovat osa asemakaavan valmisteluaineistoa, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Aikataulusyistä kilpailuaineisto ei ole vielä lautakunnan tiedoksiannon mukana.

 

Vaikutusten arviointi                Kaavaehdotus on Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen. Kaavaehdotus mahdollistaa uutta asuin- ja palvelurakentamista olevien palvelujen ja kunnallistekniikan piiriin sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan pysymisen kunnossa. Lisäksi kaavaehdotus on joukkoliikennekaupungin periaatteen mukainen, toteuttamalla asuin- ja palvelurakennetta olevien hyvien julkisten yhteyksien varaan.

 

Kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa mahdollistamalla Savonian kuntayhtymän kiinteistöjen kehittämisen uuteen käyttöön.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

4

886/2012 kaavaselostusluonnos liitteineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

886/2012 osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Pekonen

puh. +358 044 718 5419

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että puheenjohtaja Iris Asikainen ja Varpu Puskala poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi Pekka Pollari.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa