Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.05.2014/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 103

Asianro 3117/10.00.02/2014

 

 

ALY-tontin 297-11-1-52 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Sirkkulanpuiston Toimintayhdistus r.y.

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

                                                          Kuopion kaupunki on käynnistänyt Linnanpellon kaupunginosan kiinteistön 297-11-1-41 aluetta koskevan asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muuttamisella pyritään mahdollistamaan Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys r.y:n rakennushanke. Rakennushankkeen tarkoitus on tuottaa tukiasumispalveluja erityisryhmille. Vuokra-alueen käyttötarkoituksen muuttuessa ja rakennusoikeuden lisääntyessä on tarpeen uusia maanvuokrasopimus. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Kuva 1: sijaintikartta

 

                                                         

                                                          Kuva 2: asemakaavaehdotuksen mukainen ALY-tontti 11-1-52

 

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 20.11.2013 § 219 asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Kaupunki ja Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys r.y. ovat 29.3.1994 allekirjoittaneet maanvuokrasopimuksen noin 657 m²:n suuruisen määräalan vuokraamisesta kiinteistöstä 297-11-1-41. Maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. Vuokra-alueen tunnus on 297-11-1-41-V600.

 

Kiinteistö 297-11-1-41 on voimassa olevassa asemakaavassa (KV 5.9.1983 § 287) osoitettu puistoksi (VP). Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä on neuvoteltu vuokra-alueella rakennukset omistavan Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys r.y:n kanssa asemakaavan muutoksessa osoitetun ALY-tontin 11-1-52 vuokraamisesta ja samassa yhteydessä vuokra-aluetta 297-11-1-41-V600 koskevan maanvuokrasopimuksen purkamisesta. Asemakaavamuutoksen voimaantulon jälkeen ALY-tontti  11-1-52 on tarkoitus vuokrata Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys r.y:lle. 

 

Kaupungin ja Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys r.y:n välillä on tarkoitus laatia maanvuokrasopimuksen esisopimus asemankaavaehdotuksen mukaisen tontin 11-1-52 vuokraamisesta. Tontti on asemakaavaehdotuksessa osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY).

 

Sopimuksen tarkoituksena on ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä sitovasti sopia kaupungin ja tulevan vuokraoikeuden haltijan kesken asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen tapahtuvasta maanvuokrasopimuksen laatimisesta, edellyttäen, että asemakaavan muutos tulee voimaan.

 

Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys r.y. on saanut ARA:lta alustavan korkotukilainavarauksen rakennushankkeelle. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy vuokrattavan asemakaavamuutoksen jälkeen muodostettavan kiinteistön 11-1-52 enimmäistonttihinnaksi 93 €/ k-m². Tontin 11-1-52 vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta. Näillä perusteilla tontin arvoksi saadaan 51 150 euroa ja vuosivuokra on 2 558 euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 901 (joulukuu 2013).

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37).

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1.        Kaupungin ja Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys r.y:n välillä laaditaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen maanvuokrasopimuksen esisopimus, jolla sovitaan asemakaavan muutosehdotuksen voimaantulon jälkeisestä tontin vuokraamisesta

2.        Esisopimuksen mukainen vuokra-aika on tontin vuokrauksesta lukien 31.12.2040 saakka.

3.        Esisopimuksen mukainen vuokra on 2 558 euroa vuodessa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 901 (joulukuu 2013).

4.        Maanvuokrasopimuksen esisopimukseen ja maanvuokrasopimukseen saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein.

5.        Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

6.        Tontin maanvuokrauksen esisopimuksen ja sen pohjalta laadittavan lopullisen maanvuokrasopimuksen voi allekirjoittaa kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö tai kiinteistöasiamies. Lopullinen maanvuokrasopimus voidaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.

7.        Tontin maanvuokrasopimuksen esisopimus on allekirjoitettava 30.6.2014 mennessä.

 

Liitteet

1

3117/2014 Liitekartta Sirkkulanpuisto

 

2

3117/2017 ALY-tontti 11-1-52 esisopimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Niilahti

puh.  044 718 5510

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa